Valná hromada Euroregionu Krušnohoří v Žatci

Místem jednání valné hromady se stal 23. března 2018 Chrám chmele a piva v Žatci, Restaurant U Orloje. Vlastnímu zasedání valné hromady předcházelo krátké jednání rady, která zkontrolovala uložené úkoly a za odstoupivší Ing. Hanu Traxmandlovou z komise euroregionu pro hospodářství a turistiku do ní zvolila ředitelku Destinační agentury Dolní Poohří Libuši Novotnou Pokornou.

Místostarosta Žatce, člen Rady Euroregionu Krušnohoří Jaroslav Špička, seznámil členy a hosty valné hromady s realizovaným projektem Chrám chmele a piva s největší expozicí svého druhu na světě. Předseda euroregionu Ing. Jiří Hlinka přivítal členy a hosty a valná hromada se v poté seznámila se zprávou o činnosti za rok 2017 a se zprávou revizní komise. Výsledek hospodaření za rok 2017 přednesl Ing. Karel Honzl, místostarosta Podbořan a pokračoval pak návrhem vyrovnaného rozpočtu na rok 2018.  Valná hromada jednomyslně schválila jak zprávu revizní komise, tak i výsledek hospodaření za rok 2017 a odsouhlasila návrh rozpočtu roku 2018 v celkové výši 8 495 000 Kč. Ke dni 23. 3. 2018 má Euroregion Krušnohoří 110 členů, z toho 75 obcí a 35 organizací. Valná hromada dále schválila zřízení komise pro vzdělávání a vstup Euroregionu Krušnohoří do Asociace evropských hraničních regionů. Ředitel Městského divadla v Mostě PhDr. Václav Hofmann nabídl na valné hromadě členům euroregionu řadu divadelních představení, což přítomní jistě rádi využijí, podobně jako tomu bylo v loňském roce a Mgr. Josef Seifert pozval přítomné na folkový festival do Třebívlic. Po jednání se mnozí přítomní zúčastnili podrobné a velmi zajímavé prohlídky Chmelařského muzea.

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.