Valná hromada Euroregionu Krušnohoří v Žatci

Místem jednání valné hromady se stal 23. března 2018 Chrám chmele a piva v Žatci, Restaurant U Orloje. Vlastnímu zasedání valné hromady předcházelo krátké jednání rady, která zkontrolovala uložené úkoly a za odstoupivší Ing. Hanu Traxmandlovou z komise euroregionu pro hospodářství a turistiku do ní zvolila ředitelku Destinační agentury Dolní Poohří Libuši Novotnou Pokornou.

Místostarosta Žatce, člen Rady Euroregionu Krušnohoří Jaroslav Špička, seznámil členy a hosty valné hromady s realizovaným projektem Chrám chmele a piva s největší expozicí svého druhu na světě. Předseda euroregionu Ing. Jiří Hlinka přivítal členy a hosty a valná hromada se v poté seznámila se zprávou o činnosti za rok 2017 a se zprávou revizní komise. Výsledek hospodaření za rok 2017 přednesl Ing. Karel Honzl, místostarosta Podbořan a pokračoval pak návrhem vyrovnaného rozpočtu na rok 2018.  Valná hromada jednomyslně schválila jak zprávu revizní komise, tak i výsledek hospodaření za rok 2017 a odsouhlasila návrh rozpočtu roku 2018 v celkové výši 8 495 000 Kč. Ke dni 23. 3. 2018 má Euroregion Krušnohoří 110 členů, z toho 75 obcí a 35 organizací. Valná hromada dále schválila zřízení komise pro vzdělávání a vstup Euroregionu Krušnohoří do Asociace evropských hraničních regionů. Ředitel Městského divadla v Mostě PhDr. Václav Hofmann nabídl na valné hromadě členům euroregionu řadu divadelních představení, což přítomní jistě rádi využijí, podobně jako tomu bylo v loňském roce a Mgr. Josef Seifert pozval přítomné na folkový festival do Třebívlic. Po jednání se mnozí přítomní zúčastnili podrobné a velmi zajímavé prohlídky Chmelařského muzea.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.