Monitorovací výbor

Monitorovací výbor programu Interreg V-A česko – saské spolupráce jednal 21. března 2018 v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze

Jednání řídil vedoucí Řídícího orgánu Programu spolupráce a vedoucí saské delegace, pan Dr. Roger Mackeldey a vedoucí Národního orgánu Programu spolupráce, předseda české delegace RNDr. Jiří Horáček. Účastníky dále pozdravil vedoucí Kontaktní kanceláře Svobodného státu Sasko v Praze Dr. David Michel a ředitel Centra pro regionální rozvoj ČR Zdeněk Vašák. Členům Monitorovacího výboru se představila nově jmenovaná zástupkyně Evropské komise Dr. Egle Spudulyte. V úvodu byly představeny výsledky hodnocení komunikační strategie a bylo formulováno několik doporučení. Evaluace procesů a implementační struktury bude zakončena závěrečnou zprávou 3. dubna 2018. Euroregion Elbe/Labe předložil žádost o změnu Jednacího řádu – omezení hlasování zdržel se. Tato žádost byla ale zamítnuta. Obsáhlá diskuze se vedla k novému dotačnímu období. Saská delegace převážně podporuje zavedení většinového hlasování, česká delegace většinově podporuje zachování hlasování po delegacích. Monitorovací výbor se z důvodu transparentnosti většinově staví proti zavedení minimální bodové hranice.

Paní Spudulyte, zástupkyně Evropské komise, informovala výbor o stavu přípravy nového dotačního období v Evropské komisi. Představen byl následující časový rámec: 2. 5. 2018 představí EK návrh víceletého finančního rámce, 29. 5. 2018 představí EK návrhy Nařízení kohezní politiky a následně Komise do konce roku 2018 představí své stanovisko k přeshraniční spolupráci. Paní Hana Müller Karlová (SAB) informovala o aktuálním stavu realizace programu a pan Pavel Nováček (SAB) informoval o aktuálním stavu vyplácení prostředků programu. Monitorovací výbor na závěr schválil navýšení prostředků ve třech projektech a schválil dva projekty – Letět se včelami k sousedům a projekt Přeshraniční expertní systém a systém včasného varování před geologickými riziky v Labském pískovcovém pohoří.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.