Monitorovací výbor

Monitorovací výbor programu Interreg V-A česko – saské spolupráce jednal 21. března 2018 v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze

Jednání řídil vedoucí Řídícího orgánu Programu spolupráce a vedoucí saské delegace, pan Dr. Roger Mackeldey a vedoucí Národního orgánu Programu spolupráce, předseda české delegace RNDr. Jiří Horáček. Účastníky dále pozdravil vedoucí Kontaktní kanceláře Svobodného státu Sasko v Praze Dr. David Michel a ředitel Centra pro regionální rozvoj ČR Zdeněk Vašák. Členům Monitorovacího výboru se představila nově jmenovaná zástupkyně Evropské komise Dr. Egle Spudulyte. V úvodu byly představeny výsledky hodnocení komunikační strategie a bylo formulováno několik doporučení. Evaluace procesů a implementační struktury bude zakončena závěrečnou zprávou 3. dubna 2018. Euroregion Elbe/Labe předložil žádost o změnu Jednacího řádu – omezení hlasování zdržel se. Tato žádost byla ale zamítnuta. Obsáhlá diskuze se vedla k novému dotačnímu období. Saská delegace převážně podporuje zavedení většinového hlasování, česká delegace většinově podporuje zachování hlasování po delegacích. Monitorovací výbor se z důvodu transparentnosti většinově staví proti zavedení minimální bodové hranice.

Paní Spudulyte, zástupkyně Evropské komise, informovala výbor o stavu přípravy nového dotačního období v Evropské komisi. Představen byl následující časový rámec: 2. 5. 2018 představí EK návrh víceletého finančního rámce, 29. 5. 2018 představí EK návrhy Nařízení kohezní politiky a následně Komise do konce roku 2018 představí své stanovisko k přeshraniční spolupráci. Paní Hana Müller Karlová (SAB) informovala o aktuálním stavu realizace programu a pan Pavel Nováček (SAB) informoval o aktuálním stavu vyplácení prostředků programu. Monitorovací výbor na závěr schválil navýšení prostředků ve třech projektech a schválil dva projekty – Letět se včelami k sousedům a projekt Přeshraniční expertní systém a systém včasného varování před geologickými riziky v Labském pískovcovém pohoří.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.