Naděje pro Moldavskou dráhu

Moldavská dráha, spojující v minulosti Most a Freiberg přes Moldavu, sloužila zpočátku především pro přepravu uhlí, zanedlouho potom i pro osobní přepravu. Po druhé světové válce byla trať mezi Moldavou a saským Holzhau přerušena v délce sedmi kilometrů, ale hned po revoluci 1989 se objevily snahy o dostavbu tohoto chybějícího úseku. Nejvíce o tom ví starosta Dubí Ing. Petr Pípal, který jako předseda dopravní komise Euroregionu Krušnohoří za dobu svého dlouhého působení v této funkci absolvoval bezpočet jednání a shromáždil bezpočet podkladů. Představil je za velké pozornosti účastníkům na setkání starostů, představitelů Ústeckého kraje i saských samospráv a iniciativ i dalších zájemců o Moldavskou dráhu v Dubí v Domě porcelánu 15. 3. 2018. Jednání moderoval Ing. Petr Fišer, zástupce Českojiřetínského spolku pro oživení Krušnohoří, který jednání inicioval spolu s místostarostkou Moldavy Evou Kardovou a s jejich saskými partnery ze spolku „Heimatgeschichtsverein Rechenberg-Bienenmühle e.V.“ Tito dlouhodobí partneři na zahájení workshopu prezentovali svoje dosavadní úsilí o obnovení dráhy. Ing. Pípal vysoce ocenil jejich občanskou iniciativu a seznámil přítomné i s připravovanou těžbou lithia na Cínovci. Možná právě doprava vytěženého lithia do zpracovatelských závodů by mohla podnítit rekonstrukci a dostavbu Teplického Semmeringu, jak se za dob monarchie tato trať také nazývala.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.
Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.