Lokální řídící výbor schválil celkem 16 projektů

Toto společné rozhodovací grémium pro Fond malých projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A na svém zasedání 14. 3. 2018 v Mostě v Divadle rozmanitostí obdrželo k rozhodování celkem 16 projektových žádostí. Všechny byly schváleny a jeden další projekt bude hodnocen v oběžném řízení. Schválení všech projektů svědčí o výborné práci jak finanční, tak i projektové manažerky, které projekty s žadateli detailně konzultovaly. Za Centrum pro regionální rozvoj ČR se zasedání zúčastnil Ing. Oldřich Dolejší, který přispěl velkou měrou k vysvětlení aktuální problematiky opakovaných projektů. Toto zasedání Lokálního řídícího výboru se s ní setkalo poprvé. Podle změněného Programového dokumentu musí být opakované projekty kráceny. Euroregiony v současné době usilují o jeho zmírnění pro projekty dětí a mládeže.  Na jednání se představila nová členka Lokálního řídícího výboru Constanze Ubricht, vedoucí volnočasového zařízení Baldauf Villa v Marienbergu, známá z mnoha přeshraničních aktivit.

Fond malých projektů, který spravuje a administruje Euroregion Krušnohoří, je projektem v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku 2020. Ročně má každá strana euroregionu k dispozici průměrně 230 000 EUR. Celkem ještě zbývá v současném programovém období téměř milion EUR (923 357,60 €). O přidělení dotace rozhoduje česko – saský společný Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů je s hlasem poradním. Projekty byly posouzeny v odborných komisích euroregionu a jejich názory byly plně zohledněny. Jednání výborně tlumočila, jako obvykle, Luise Zelenková.

Schválené projekty LŘV 14.3.2018

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.