Vodamin II

Projekt Vodamin II – Potenciály nebezpečí a využití důlních vod pro zkvalitnění přeshraniční ochrany vod v severních Čechách a Krušnohoří v povodí řeky Labe.

Vodamin II, který byl na zasedání Monitorovacího výboru vyzdvižen jako příkladně dobře zpracovaný projekt, byl zahájen v červnu v Mostě pracovní schůzkou partnerů. Ti si zde vyjasnili způsob financování, upřesnili termíny jednotlivých kroků, aktivit a stanovili pravidelná setkávání. Pro veřejnost v Severních Čechách, především na Mostecku, je problematika důlních vod aktuálním tématem.

Stabilizace vodního režimu po ukončení důlní činnosti je dlouhodobě ve společném zájmu zúčastněných partnerů a veřejnosti. Kromě potenciálu škodlivých látek má být ověřován potenciál pro možné využití důlních vod. Projekt je zaměřen na zajištění ochrany povrchových a podzemních vod prostřednictvím úzké odborné spolupráce ve společném pohraničí a na transfer informací. Informace, získané z monitorovací sítě, umožní orgánům veřejné správy, případně veřejnosti, včasné provedení relevantních opatření, zlepší rozhodovací procesy a zásahy, příznivé jsou také i  k životnímu prostředí.

V projektu je velmi dobře využita přeshraniční spolupráce. Na české straně budou využity zkušenosti německých partnerů při ukončování těžby, či z geotermální praxe, naopak ve Freibergu využijí potenciálu našich zkušeností s analýzou škodlivin ve skládkách.

Na jednání ve Freibergu 21. září 2017 již bylo zahájeno shromažďování dat, podle harmonogramu započaly přípravné práce a prezentovány první výsledky. Plnění stanovených úkolů bude projednáno v prosinci Žitavě. Velmi cenné zkušenosti byly na jednání ve Freibergu předány z Lužice, kde po ukončení těžby uhlí vznikly problémy, kterým se ale prostřednictvím projektu dá na Mostecku zabránit.

Žadatel projektu: Palivový kombinát Ústí, s.p.

Partneři projektu: VŠB – TU Ostrava, Technische Universität Bergakademie Freiberg, Hochschule Zittau/Görlitz, SAXONIA

koordinátor: OHK Most

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.