Vodamin II

Projekt Vodamin II – Potenciály nebezpečí a využití důlních vod pro zkvalitnění přeshraniční ochrany vod v severních Čechách a Krušnohoří v povodí řeky Labe.

Vodamin II, který byl na zasedání Monitorovacího výboru vyzdvižen jako příkladně dobře zpracovaný projekt, byl zahájen v červnu v Mostě pracovní schůzkou partnerů. Ti si zde vyjasnili způsob financování, upřesnili termíny jednotlivých kroků, aktivit a stanovili pravidelná setkávání. Pro veřejnost v Severních Čechách, především na Mostecku, je problematika důlních vod aktuálním tématem.

Stabilizace vodního režimu po ukončení důlní činnosti je dlouhodobě ve společném zájmu zúčastněných partnerů a veřejnosti. Kromě potenciálu škodlivých látek má být ověřován potenciál pro možné využití důlních vod. Projekt je zaměřen na zajištění ochrany povrchových a podzemních vod prostřednictvím úzké odborné spolupráce ve společném pohraničí a na transfer informací. Informace, získané z monitorovací sítě, umožní orgánům veřejné správy, případně veřejnosti, včasné provedení relevantních opatření, zlepší rozhodovací procesy a zásahy, příznivé jsou také i  k životnímu prostředí.

V projektu je velmi dobře využita přeshraniční spolupráce. Na české straně budou využity zkušenosti německých partnerů při ukončování těžby, či z geotermální praxe, naopak ve Freibergu využijí potenciálu našich zkušeností s analýzou škodlivin ve skládkách.

Na jednání ve Freibergu 21. září 2017 již bylo zahájeno shromažďování dat, podle harmonogramu započaly přípravné práce a prezentovány první výsledky. Plnění stanovených úkolů bude projednáno v prosinci Žitavě. Velmi cenné zkušenosti byly na jednání ve Freibergu předány z Lužice, kde po ukončení těžby uhlí vznikly problémy, kterým se ale prostřednictvím projektu dá na Mostecku zabránit.

Žadatel projektu: Palivový kombinát Ústí, s.p.

Partneři projektu: VŠB – TU Ostrava, Technische Universität Bergakademie Freiberg, Hochschule Zittau/Görlitz, SAXONIA

koordinátor: OHK Most

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.