Výroční zpráva 2007

Přečtěte si výroční zprávu pro rok 2007.

Zpráva o činnosti Euroregionu Krušnohoří za rok 2007

Zpráva:

 • Hodnocení roku 2007
 • Program Interreg III A
 • Příprava na Cíl 3
 • Komise Euroregionu Krušnohoří
 • Infopress
 • Projekty a akce euroregionu
 • Asociace euroregionů ČR a AGEG
 • Smluvní spolupráce
 • Jednatelství
 • Vývoj členské základny v roce 2007
 • Rada Euroregionu Krušnohoří
 • Cíle Euroregionu Krušnohoří pro rok 2008

– číst –


Zápis a usnesení z jednání valné hromady české části sdružení Euroregion Krušnohoří

– číst –


Složení Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů Interreg IIIA

– číst –


Seznam členských organizací

– číst –


Seznam členských měst a obcí

– číst –


Komise Euroregionu Krušnohoří

– číst –


Souhrnný soupis dokončených projektů

– číst –


Zápis z revizní komise

– číst –


Plnění rozpočtu k 31.12.2007, plán 2008

– číst –

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.