Výroční zpráva 2007

Přečtěte si výroční zprávu pro rok 2007.

Zpráva o činnosti Euroregionu Krušnohoří za rok 2007

Zpráva:

 • Hodnocení roku 2007
 • Program Interreg III A
 • Příprava na Cíl 3
 • Komise Euroregionu Krušnohoří
 • Infopress
 • Projekty a akce euroregionu
 • Asociace euroregionů ČR a AGEG
 • Smluvní spolupráce
 • Jednatelství
 • Vývoj členské základny v roce 2007
 • Rada Euroregionu Krušnohoří
 • Cíle Euroregionu Krušnohoří pro rok 2008

– číst –


Zápis a usnesení z jednání valné hromady české části sdružení Euroregion Krušnohoří

– číst –


Složení Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů Interreg IIIA

– číst –


Seznam členských organizací

– číst –


Seznam členských měst a obcí

– číst –


Komise Euroregionu Krušnohoří

– číst –


Souhrnný soupis dokončených projektů

– číst –


Zápis z revizní komise

– číst –


Plnění rozpočtu k 31.12.2007, plán 2008

– číst –

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

Poslední novinky

Nyní je možné podávat setkávací projekty s nedoložitelným počtem účastníků.
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.