VÝSLEDKY 12. OBĚŽNÉHO ŘÍZENÍ FMP 2014-2020

Výsledkem hlasování mimo zasedání Lokálního řídícího výboru bylo schválení 2 projektových žádostí v celkové výši dotace 10.611,82 €, které budou financovány z disponibilních prostředků FMP a realizovány do konce října 2022.

Strategická příprava na nové programové období Interreg VI 2021-2027

LP CZ Euroregion Krušnohoří Most & PP DE Euroregion Erzgebirge Freiberg

Cílem projektu bude společná příprava na nové programové období 2021+, evaluace programu 2014-2020 a vytvoření Strategie, která si klade za cíl stanovit vize a strategické cíle, rozvojové pilíře a opatření, která by efektivně zintenzivnila a upevnila na základě stanovených indikátorů, metodiky a akčního plánu přeshraniční spolupráci.

Přeshraniční hasičská soutěž

LP DE Hasičský spolek Großolbersdorf & PP CZ Krušnohorská liga Duchcov z.s.

Obsahem projektu je provedení soutěže v tzv. požárním útoku v rámci „Krušnohorské ligy“ na německé straně Krušných hor. Sportovní soutěž se uskuteční na hřišti v  Großolbersdorfu 11.07.22.

Tabulka schválených projektů ke stažení: 12.oběžné řízení_schválené projekty

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.
Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.