VÝSLEDKY 12. OBĚŽNÉHO ŘÍZENÍ FMP 2014-2020

Výsledkem hlasování mimo zasedání Lokálního řídícího výboru bylo schválení 2 projektových žádostí v celkové výši dotace 10.611,82 €, které budou financovány z disponibilních prostředků FMP a realizovány do konce října 2022.

Strategická příprava na nové programové období Interreg VI 2021-2027

LP CZ Euroregion Krušnohoří Most & PP DE Euroregion Erzgebirge Freiberg

Cílem projektu bude společná příprava na nové programové období 2021+, evaluace programu 2014-2020 a vytvoření Strategie, která si klade za cíl stanovit vize a strategické cíle, rozvojové pilíře a opatření, která by efektivně zintenzivnila a upevnila na základě stanovených indikátorů, metodiky a akčního plánu přeshraniční spolupráci.

Přeshraniční hasičská soutěž

LP DE Hasičský spolek Großolbersdorf & PP CZ Krušnohorská liga Duchcov z.s.

Obsahem projektu je provedení soutěže v tzv. požárním útoku v rámci „Krušnohorské ligy“ na německé straně Krušných hor. Sportovní soutěž se uskuteční na hřišti v  Großolbersdorfu 11.07.22.

Tabulka schválených projektů ke stažení: 12.oběžné řízení_schválené projekty

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.