Výsledky 22. Lokálního řídícího výboru

Videokonferenční zasedání posledního Lokálního řídícího výboru SFMP v tomto programovém období se konalo 24.11.2021. Výbor schválil 5 projektových žádostí v celkové výši dotace 62.488,50 EUR.

Tabulka schválených projektů ke stažení: Přehled schválených projektů_22.LŘV

Vzhledem k tomu, že na saské straně ještě zbývají prostředky ve výši cca. 22 000,00 EUR vyhlašujeme poslední termín pro předkládání projektů v tomto programovém období – tj. nejpozději do 31.1.2022. O těchto projektech by pak LŘV rozhodoval dle článku 7. stanov v oběžném řízení. S podmínkou, že budou zachovávány lhůty, které byly ŘO i NO stanoveny – tj. realizace projektů do 31.10.2022, vyúčtování do 31.12.2022.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.