Výsledky 22. Lokálního řídícího výboru

Videokonferenční zasedání posledního Lokálního řídícího výboru SFMP v tomto programovém období se konalo 24.11.2021. Výbor schválil 5 projektových žádostí v celkové výši dotace 62.488,50 EUR.

Tabulka schválených projektů ke stažení: Přehled schválených projektů_22.LŘV

Vzhledem k tomu, že na saské straně ještě zbývají prostředky ve výši cca. 22 000,00 EUR vyhlašujeme poslední termín pro předkládání projektů v tomto programovém období – tj. nejpozději do 31.1.2022. O těchto projektech by pak LŘV rozhodoval dle článku 7. stanov v oběžném řízení. S podmínkou, že budou zachovávány lhůty, které byly ŘO i NO stanoveny – tj. realizace projektů do 31.10.2022, vyúčtování do 31.12.2022.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.
Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.