PŘEDVÁNOČNÍ JEDNÁNÍ RADY NA LESNÉ

Poslední zasedání rady v tomto roce se uskutečnilo na Lesné. Člen euroregionu Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s. pro jednání připravilo stylově místnost v novém hrázděném domě. Tento objekt je součástí stávajícího muzea a připomíná, jak se na hřebenech hor dříve žilo. Lesná (německy Ladung) byla kdysi prosperující ves, která skoro zanikla po odsunu původního německého obyvatelstva. https://www.muzeumlesna.eu/o-projektu/

V úvodu jednání nás Antonín Herzán, předseda spolku seznámil s přeshraničními aktivitami a projektovými záměry v Horském areálu Lesná. Členy rady jsme poté seznámili s činností za uplynulý měsíc a představili jsme výsledky posledního Lokálního řídícího výboru v tomto programovém období. Rada přijala do své členské základny nového člena – státní podnik Povodí Ohře, který představila radním Ing. Monika Zeman, ředitelka správy povodí. Těšíme se na spolupráci v oblasti životního prostředí.  Rada si v závěru jednání stanovila termíny na II. pololetí roku 2022.

Děkujeme Centru Lesná za stylové předvánoční zázemí pro jednání a členům rady za konstruktivní spolupráci a podněty. Příští jednání rady se uskuteční dne 28.1.2022.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě  v Döbeln, které zahájil pan  Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko,  se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Poslední novinky

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 
9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník.