PŘEDVÁNOČNÍ JEDNÁNÍ RADY NA LESNÉ

Poslední zasedání rady v tomto roce se uskutečnilo na Lesné. Člen euroregionu Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s. pro jednání připravilo stylově místnost v novém hrázděném domě. Tento objekt je součástí stávajícího muzea a připomíná, jak se na hřebenech hor dříve žilo. Lesná (německy Ladung) byla kdysi prosperující ves, která skoro zanikla po odsunu původního německého obyvatelstva. https://www.muzeumlesna.eu/o-projektu/

V úvodu jednání nás Antonín Herzán, předseda spolku seznámil s přeshraničními aktivitami a projektovými záměry v Horském areálu Lesná. Členy rady jsme poté seznámili s činností za uplynulý měsíc a představili jsme výsledky posledního Lokálního řídícího výboru v tomto programovém období. Rada přijala do své členské základny nového člena – státní podnik Povodí Ohře, který představila radním Ing. Monika Zeman, ředitelka správy povodí. Těšíme se na spolupráci v oblasti životního prostředí.  Rada si v závěru jednání stanovila termíny na II. pololetí roku 2022.

Děkujeme Centru Lesná za stylové předvánoční zázemí pro jednání a členům rady za konstruktivní spolupráci a podněty. Příští jednání rady se uskuteční dne 28.1.2022.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.