Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za rok 2020/2021 znají své laureáty

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge ocenil letos již po třinácté osobnosti, které svojí angažovaností významným způsobem přispěli k udržení a rozvoji tradic Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge a mají významný podíl na vytváření podmínek a dobrých vztahů v přeshraniční spolupráci. Ceny byly slavnostně předány dne 8.11. 2021 na Zámku Valdštejnů v Litvínově.

Laureát CENY za rok 2020:
Jiří Roth, dlouholetý předseda komise pro životní prostředí
Projekty, které komise pro životní prostředí a regionální plán pod jeho vedením prosadila, či realizace společných záměrů se saskými partnery, to vše položilo pevné základy, na kterých se dosavadní česko-saská spolupráce v oblasti životního prostředí úspěšně rozvíjí.

Laureáti CENY za rok 2021:
Vlastimil Vozka, bývalý primátor města Mostu
Thomas Wittig, bývalý primátor města Marienbergu
Z partnerství obou měst pod vedením bývalých primátorů vzniklo mnoho společných úspěšných přeshraničních projektů, od podpory setkávání dětí a mládeže, seniorů, výměny pracovníků samospráv, prezentace turistických cílů, vzájemné prezentace umělců, výstavy, koncerty až po podporu zachování hornických kulturních památek a tradic v celém Krušnohoří.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnila řada významných hostů z Čech i Saska. V sále zámku euroregion přivítal zástupce z Ministerstva pro místní rozvoj Svobodného státu Sasko i České republiky, zástupce Ústeckého kraje, Představenstvo a Radu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge a předsedy odborných komisí. Pozvání přijala také generální konzulka v Drážďanech, paní Markéta Meissnerová, která v závěru obřadu popřála oceněným a přítomné pozdravila jménem konzulátu ČR.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.
Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.