Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za rok 2020/2021 znají své laureáty

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge ocenil letos již po třinácté osobnosti, které svojí angažovaností významným způsobem přispěli k udržení a rozvoji tradic Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge a mají významný podíl na vytváření podmínek a dobrých vztahů v přeshraniční spolupráci. Ceny byly slavnostně předány dne 8.11. 2021 na Zámku Valdštejnů v Litvínově.

Laureát CENY za rok 2020:
Jiří Roth, dlouholetý předseda komise pro životní prostředí
Projekty, které komise pro životní prostředí a regionální plán pod jeho vedením prosadila, či realizace společných záměrů se saskými partnery, to vše položilo pevné základy, na kterých se dosavadní česko-saská spolupráce v oblasti životního prostředí úspěšně rozvíjí.

Laureáti CENY za rok 2021:
Vlastimil Vozka, bývalý primátor města Mostu
Thomas Wittig, bývalý primátor města Marienbergu
Z partnerství obou měst pod vedením bývalých primátorů vzniklo mnoho společných úspěšných přeshraničních projektů, od podpory setkávání dětí a mládeže, seniorů, výměny pracovníků samospráv, prezentace turistických cílů, vzájemné prezentace umělců, výstavy, koncerty až po podporu zachování hornických kulturních památek a tradic v celém Krušnohoří.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnila řada významných hostů z Čech i Saska. V sále zámku euroregion přivítal zástupce z Ministerstva pro místní rozvoj Svobodného státu Sasko i České republiky, zástupce Ústeckého kraje, Představenstvo a Radu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge a předsedy odborných komisí. Pozvání přijala také generální konzulka v Drážďanech, paní Markéta Meissnerová, která v závěru obřadu popřála oceněným a přítomné pozdravila jménem konzulátu ČR.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.