Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za rok 2020/2021 znají své laureáty

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge ocenil letos již po třinácté osobnosti, které svojí angažovaností významným způsobem přispěli k udržení a rozvoji tradic Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge a mají významný podíl na vytváření podmínek a dobrých vztahů v přeshraniční spolupráci. Ceny byly slavnostně předány dne 8.11. 2021 na Zámku Valdštejnů v Litvínově.

Laureát CENY za rok 2020:
Jiří Roth, dlouholetý předseda komise pro životní prostředí
Projekty, které komise pro životní prostředí a regionální plán pod jeho vedením prosadila, či realizace společných záměrů se saskými partnery, to vše položilo pevné základy, na kterých se dosavadní česko-saská spolupráce v oblasti životního prostředí úspěšně rozvíjí.

Laureáti CENY za rok 2021:
Vlastimil Vozka, bývalý primátor města Mostu
Thomas Wittig, bývalý primátor města Marienbergu
Z partnerství obou měst pod vedením bývalých primátorů vzniklo mnoho společných úspěšných přeshraničních projektů, od podpory setkávání dětí a mládeže, seniorů, výměny pracovníků samospráv, prezentace turistických cílů, vzájemné prezentace umělců, výstavy, koncerty až po podporu zachování hornických kulturních památek a tradic v celém Krušnohoří.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnila řada významných hostů z Čech i Saska. V sále zámku euroregion přivítal zástupce z Ministerstva pro místní rozvoj Svobodného státu Sasko i České republiky, zástupce Ústeckého kraje, Představenstvo a Radu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge a předsedy odborných komisí. Pozvání přijala také generální konzulka v Drážďanech, paní Markéta Meissnerová, která v závěru obřadu popřála oceněným a přítomné pozdravila jménem konzulátu ČR.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.