Říjnová rada jednala v refektáři františkánského kláštera v Kadani

Radu Euroregionu Krušnohoří přivítal v nově zrekonstruovaném klášteře Jan Losenický, místostarosta města Kadaně. Pozdně středověký poutní františkánský klášter v Kadani byl více než půl tisíciletí centrem pozornosti panovníků i diplomatů, duchovenstva i světských poutníků, umělců i mecenášů, šlechticů i prostého lidu. Jeden z jeho prvních donátorů, Jan Hasištejnský z Lobkowicz, pojal stavbu jako odraz svých dojmů ze svatých míst v Jeruzalémě.
Více o klášteru: https://www.klaster-kadan.cz/clanek/6/frantiskansky-klaster 
Samotné jednání rady pod vedením jeho předsedy Vlastimila Vozky proběhlo v refektáři dle navrženého programu. Rada se seznámila se zprávou o činnosti jednatelství a vyhodnotila konání valné hromady dne 24.9. v Mostě. V úvodu jednání rada také kooptovala nového člena do doby konání valné hromady. Zástupcem města Chomutova se stal za pana Jana Mareše, který odešel pracovat na Ministerstvo školství, současný náměstek primátora Milan Märc. Rada jmenovala také nové členy komisí, celkovou revizí prošla na návrh předsedy pana Michala Soukupa, komise pro muzea a kulturní památky. Dílčí změny byly odsouhlaseny také v komisi dopravní a komisi pro životní prostředí. Čestným hostem rady byl Ústeckým krajem delegován Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje. Aktuální složení komisí a rady se nacházejí na http://euroreg.cz/?page_id=4334.
Pravidelným příspěvkem programu jsou informace o přípravě dotačního období Programu spolupráce Česká republika-Sasko 2021-2027 https://www.sn-  cz2020.eu/cz/foerderprogramm/neue_f/basisseite_54.jsp.
V závěru jednání se rada zabývala organizací česko-německé rady a následného slavnostního předání CENY Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za rok 2020/2021, které se uskuteční dne 8.11.2021 na Zámku Valdštejnů v Litvínově.
Příjemným zakončením programu  byla prohlídka zbrusu opraveného kostela Čtrnácti svatých Pomocníků v podání Jana Losenického, který členy srdečně pozval následující den na zcela originální, nově složené a otextované koncertní a částečně i scénické zpracování legendy o založení Františkánského  kláštere v Kadani s názvem „Sůl země nezmařená, světlo světa nepohaslé – melodrama o Čtrnácti svatých pomocnících“  na slova Jana Losenického s hudbou Jana Zástěry ke znovuotevření a požehnání někdejšího františkánského klášterního kostela v Kadani po jeho celkové opravě a restaurování. Gratulujeme a děkujeme za pozvání do Kadaně.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.