Říjnová rada jednala v refektáři františkánského kláštera v Kadani

Radu Euroregionu Krušnohoří přivítal v nově zrekonstruovaném klášteře Jan Losenický, místostarosta města Kadaně. Pozdně středověký poutní františkánský klášter v Kadani byl více než půl tisíciletí centrem pozornosti panovníků i diplomatů, duchovenstva i světských poutníků, umělců i mecenášů, šlechticů i prostého lidu. Jeden z jeho prvních donátorů, Jan Hasištejnský z Lobkowicz, pojal stavbu jako odraz svých dojmů ze svatých míst v Jeruzalémě.
Více o klášteru: https://www.klaster-kadan.cz/clanek/6/frantiskansky-klaster 
Samotné jednání rady pod vedením jeho předsedy Vlastimila Vozky proběhlo v refektáři dle navrženého programu. Rada se seznámila se zprávou o činnosti jednatelství a vyhodnotila konání valné hromady dne 24.9. v Mostě. V úvodu jednání rada také kooptovala nového člena do doby konání valné hromady. Zástupcem města Chomutova se stal za pana Jana Mareše, který odešel pracovat na Ministerstvo školství, současný náměstek primátora Milan Märc. Rada jmenovala také nové členy komisí, celkovou revizí prošla na návrh předsedy pana Michala Soukupa, komise pro muzea a kulturní památky. Dílčí změny byly odsouhlaseny také v komisi dopravní a komisi pro životní prostředí. Čestným hostem rady byl Ústeckým krajem delegován Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje. Aktuální složení komisí a rady se nacházejí na http://euroreg.cz/?page_id=4334.
Pravidelným příspěvkem programu jsou informace o přípravě dotačního období Programu spolupráce Česká republika-Sasko 2021-2027 https://www.sn-  cz2020.eu/cz/foerderprogramm/neue_f/basisseite_54.jsp.
V závěru jednání se rada zabývala organizací česko-německé rady a následného slavnostního předání CENY Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za rok 2020/2021, které se uskuteční dne 8.11.2021 na Zámku Valdštejnů v Litvínově.
Příjemným zakončením programu  byla prohlídka zbrusu opraveného kostela Čtrnácti svatých Pomocníků v podání Jana Losenického, který členy srdečně pozval následující den na zcela originální, nově složené a otextované koncertní a částečně i scénické zpracování legendy o založení Františkánského  kláštere v Kadani s názvem „Sůl země nezmařená, světlo světa nepohaslé – melodrama o Čtrnácti svatých pomocnících“  na slova Jana Losenického s hudbou Jana Zástěry ke znovuotevření a požehnání někdejšího františkánského klášterního kostela v Kadani po jeho celkové opravě a restaurování. Gratulujeme a děkujeme za pozvání do Kadaně.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.