Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Dne 15.12. 2023 se konalo videokonferenční jednání Správní rady  Euroregionu Krušnohoří, na kterém byly projednány následující body programu:
Na začátku jednání bylo provedeno přivítání a následně schválen zápis z předchozího zasedání.

 • Zpráva o činnosti jednatelství
  Jednatelství představilo zprávu o své činnosti, která je pravidelně zveřejňována na webových stránkách a Facebooku. Členové Správní rady měli možnost klást otázky a vyjádřit své připomínky.
 • Informace z jednání MV 15.11.-16.11.2023 Programu ČR-Sasko 2021-2027
  Členům rady byla okomentována oficiální tisková zpráva  https://www.sn-cz2027.eu/cz/aktuality/tiskova-zprava-177-milionu-eur-na-cesko_saskou-spolupraci. Členem MV s hlasujícím právem je předseda euroregionu Ing. Vlastimil Vozka.
 • Informace z FMP 2021-2027 – podávání žádostí, LŘV
  Zazněly informace týkající se spuštění dotačního portálu pro podávání žádostí z Fondu malých projektů. LŘV schválil na svém 2. zasedání 14.12.2023 první čtyři setkávací projekty. Podrobněji na https://euroreg.cz/prvni-setkavaci-preshranicni-projekty-ziskaly-financni-podporu/.
  Žádosti lze podávat průběžně. Pro dotační období 2021-2027 je pro malé přeshraniční projekty, zaměřené na setkávání naalokováno 3 mil. EUR
 • Změny v členské základně
  Správní rada schválila žádost o členství města Litvínova. Město obnoví své členství v euroregionu od 1.1. 2024. Zástupce města bude pozván na prezenční jednání rady 26.1.2024 do Mostu.
 • Různé
  V této části jednání byl prostor pro personální změny v komisích a pro různé informace, otázky a naplánování termínů na I. pololetí roku 2024.

Děkujeme všem členům za konstruktivní jednání, připomínky a spolupráci!

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.