Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Dne 15.12. 2023 se konalo videokonferenční jednání Správní rady  Euroregionu Krušnohoří, na kterém byly projednány následující body programu:
Na začátku jednání bylo provedeno přivítání a následně schválen zápis z předchozího zasedání.

 • Zpráva o činnosti jednatelství
  Jednatelství představilo zprávu o své činnosti, která je pravidelně zveřejňována na webových stránkách a Facebooku. Členové Správní rady měli možnost klást otázky a vyjádřit své připomínky.
 • Informace z jednání MV 15.11.-16.11.2023 Programu ČR-Sasko 2021-2027
  Členům rady byla okomentována oficiální tisková zpráva  https://www.sn-cz2027.eu/cz/aktuality/tiskova-zprava-177-milionu-eur-na-cesko_saskou-spolupraci. Členem MV s hlasujícím právem je předseda euroregionu Ing. Vlastimil Vozka.
 • Informace z FMP 2021-2027 – podávání žádostí, LŘV
  Zazněly informace týkající se spuštění dotačního portálu pro podávání žádostí z Fondu malých projektů. LŘV schválil na svém 2. zasedání 14.12.2023 první čtyři setkávací projekty. Podrobněji na https://euroreg.cz/prvni-setkavaci-preshranicni-projekty-ziskaly-financni-podporu/.
  Žádosti lze podávat průběžně. Pro dotační období 2021-2027 je pro malé přeshraniční projekty, zaměřené na setkávání naalokováno 3 mil. EUR
 • Změny v členské základně
  Správní rada schválila žádost o členství města Litvínova. Město obnoví své členství v euroregionu od 1.1. 2024. Zástupce města bude pozván na prezenční jednání rady 26.1.2024 do Mostu.
 • Různé
  V této části jednání byl prostor pro personální změny v komisích a pro různé informace, otázky a naplánování termínů na I. pololetí roku 2024.

Děkujeme všem členům za konstruktivní jednání, připomínky a spolupráci!

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.