PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj Programu Interreg Česko-Sako 2021-2027.

 • Město Vejprty a město Bärenstein bude v projektu s názvem “ A jak je to vás? – Tandemová setkání“ realizovat vzájemná setkávání ve formě workshopů pro občany, kteří chtějí blíže poznat kulturu, tradice, společenské zvyklosti a historii svých sousedů.
 • Českojiřetínský spolek a obec Rechenberger-Bienenmühle se vydají „Po stopách historických a znovuoživených Krušnohorských novin„, V rámci akce proběhne setkání kompletního týmu zástupců všech spolků a jednotlivců zapojených do práce na projektu Krušnohorské noviny / Erzgebirgs-Zeitung, které byly založeny v roce 1880 a obnoveny v roce 2015 v Litvínově.
 • Euroregion Krušnohoří a Euroregion Erzgebirge ve svém projektu „Krušnohorské spojení: Cena Euroregionu 2023. Tradice.
  Budoucnost. Spolupráce“ pokračují v tradici ocenění podpory přeshraniční spolupráce.  Cílem projektu je propojení příhraničních
  aktérů na platformě společného setkání při příležitosti slavnostního udělení Ceny.
 • Českojiřetínský spolek spolu s Muzeem v Annabergu pomocí projektu „Fiedlerova Světová kronika – CZ/D konference historiků“ uspořádají odbornou konferenci k tématu  německy psaného barokního rukopisu z Chomutova, kterým je „Světová kronika“ Andrease Augustina Fiedlera ze 17. století, dochovaná ve sbírkách Muzea města Duchcova. V rámci tohoto projektu proběhnou odborné diskuse ke specifickým otázkám vzniklým při transkripci díla v oblasti jazykové, historické, montánněhistorické a bude dohodnut postup pro zpracování textu pro jeho zveřejnění a využití v praxi (vzdělávání, kultura, cestovní ruch).
  Lokální řídící výbor bude hlasovat o projektech v roce 2024 dne 13.3. 2024.
  Projekty pro tento výbor se podávají nejpozději do
  13.2. přes dotační portál elektronicky. 
  Další termíny a aktuální informace naleznete na stránce: https://euroreg.cz/fond-malych-projektu/ 

  Fond malých projektů je realizován v rámci Projektu Fond malých projektů Euroregionu Erzgebirge.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.