PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj Programu Interreg Česko-Sako 2021-2027.

 • Město Vejprty a město Bärenstein bude v projektu s názvem “ A jak je to vás? – Tandemová setkání“ realizovat vzájemná setkávání ve formě workshopů pro občany, kteří chtějí blíže poznat kulturu, tradice, společenské zvyklosti a historii svých sousedů.
 • Českojiřetínský spolek a obec Rechenberger-Bienenmühle se vydají „Po stopách historických a znovuoživených Krušnohorských novin„, V rámci akce proběhne setkání kompletního týmu zástupců všech spolků a jednotlivců zapojených do práce na projektu Krušnohorské noviny / Erzgebirgs-Zeitung, které byly založeny v roce 1880 a obnoveny v roce 2015 v Litvínově.
 • Euroregion Krušnohoří a Euroregion Erzgebirge ve svém projektu „Krušnohorské spojení: Cena Euroregionu 2023. Tradice.
  Budoucnost. Spolupráce“ pokračují v tradici ocenění podpory přeshraniční spolupráce.  Cílem projektu je propojení příhraničních
  aktérů na platformě společného setkání při příležitosti slavnostního udělení Ceny.
 • Českojiřetínský spolek spolu s Muzeem v Annabergu pomocí projektu „Fiedlerova Světová kronika – CZ/D konference historiků“ uspořádají odbornou konferenci k tématu  německy psaného barokního rukopisu z Chomutova, kterým je „Světová kronika“ Andrease Augustina Fiedlera ze 17. století, dochovaná ve sbírkách Muzea města Duchcova. V rámci tohoto projektu proběhnou odborné diskuse ke specifickým otázkám vzniklým při transkripci díla v oblasti jazykové, historické, montánněhistorické a bude dohodnut postup pro zpracování textu pro jeho zveřejnění a využití v praxi (vzdělávání, kultura, cestovní ruch).
  Lokální řídící výbor bude hlasovat o projektech v roce 2024 dne 13.3. 2024.
  Projekty pro tento výbor se podávají nejpozději do
  13.2. přes dotační portál elektronicky. 
  Další termíny a aktuální informace naleznete na stránce: https://euroreg.cz/fond-malych-projektu/ 

  Fond malých projektů je realizován v rámci Projektu Fond malých projektů Euroregionu Erzgebirge.

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.