PRVNÍ ČESKO-NĚMECKÉ REGIONÁLNÍ FÓRUM V CHEMNITZ

30. listopadu a 1. prosince se uskutečnilo První německo-české regionální fórum . Regionální fórum zahájily zdravice státní ministryně pro Evropu a klimatické otázky Dr. Anny Lührmann,  Martina Dvořáka, ministra pro evropské záležitosti-Úřad vlády ČR, Katji Meier, saské státní ministryně spravedlnosti a pro demokracii, Evropu a rovné příležitosti a Erica Beisswengera, bavorského státního ministra pro evropské a mezinárodní záležitosti.
Úvodní přednášku na téma „Příhraniční regiony jako laboratoře evropské integrace přednesl předseda německé části Euroregionu Erzgebirge, zemský rada Dirk Neubauer.
Zúčastnili jsme se pódiové diskuze a workshopů, jejichž téma bylo rozděleno na přeshraniční mobilitu ČR-Sasko, přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotní péče a trh práce v ČR a Německu.
Na stánku euroregionu jsme společně představili naší činnost a navázali kontakty pro podporu přeshraničních aktivit v našem společném území.
Regionální fórum představuje začátek prohloubení spolupráce v bezprostředním česko-sasko-bavorském pohraničí, jehož cílem je zaměřit pozornost všech německých a českých účastníků přeshraniční spolupráce na zájmy příhraničních regionů.
Tisková zpráva: https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/1071471

Video reportáž: https://vimeo.com/890251512?share=copy
Heslo: video

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.