Zasedání Monitorovacího výboru 14.-15. 5. 2018

Na svém druhém letošním zasedání se Monitorovací výbor programu sešel v kulisách krajiny Českého středohoří v Budyni nad Ohří, Klášterci nad Ohří).

Výbor na tomto zasedání schválil pět projektů, které mohou ihned zahájit svou realizaci. Další projektové žádosti byly schváleny jako náhradní projekty, jejichž realizace bude možná v případě úspor v aktuálně realizovaných projektech. Členové Monitorovacího výboru se kromě jednání o projektech podívali na prezentaci tří již běžících projektů podpořených z Programu spolupráce: Chlapci z fotbalových klubů Dynamo Dresden a FC Ústí nad Labem – mládež předvedli, jak v rámci projektu „Dvě země, dva jazyky, spojené fotbalem“ společně na trávníku rozvíjí svůj fotbalový talent a přitom se učí jazyk sousedů. Zástupci vzdělávacího spolku Die Brücke e.V. a Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem představili úspěchy svého projektu „Simulační hra“, v jehož rámci jsou děti a mládež ve věku 11 až 15 let vychovávány k toleranci a demokracii, sociálním kompetencím a k odstraňování předsudků. V rámci představení projektu „Klimatu na stopě“ se členové Monitorovacího výboru dozvěděli, jak jsou děti v předškolním věku vychovávány ke zdravému a ekologicky šetrnému stravování. Na závěr se Monitorovací výbor rozloučil s těmi členy, kteří ho opouštějí.

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.