Zasedání rady na platformě WebEx

Dne 5.3.2021  jsme opět využili možnost videokonferenčního jednání a pravidelné zasedání rady jsme uspořádali na platformě WebEx.
Na programu byly následující body:
zpráva o činnosti jednatelství
výsledky hospodaření za rok 2020 a návrh rozpočtu 2021
příprava valné hromady červen 2021
program česko-německé rady  videokonference dne 26.3.2021
Cena Euroregionu 2020  náhradní slavnostní předání proběhne dne 25.7.2021 na Zámku Jezeří u příležitosti uvedení znovuoživené hornické opery Bergmönch
rada vyjádřila souhlas s členstvím v Asociaci Euroregionů ČR formou volného seskupení bez právní formy na základě memoranda
rada euroregionu se na podnět předsedy Ing. Vlastimila Vozky zabývala v bodě Různé problematikou „konzervace dráhy“ a vyjádřila zásadní nesouhlas se záměrem vložit princip „konzervace dráhy“ do zákona. Toto stanovisko bylo předáno Svazu měst a obcí České republiky a Krajskému úřadu Ústeckého kraje.
  rada zvolila nového člena euroregionu Asistenční centrum, a.s. http://www.asistencnicentrum.cz/
Všem členům děkujeme za konstruktivní jednání v přátelské atmosféře. 23.4.2021 bude pokračovat další jednání rady.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.