Zasedání rady na platformě WebEx

Dne 5.3.2021  jsme opět využili možnost videokonferenčního jednání a pravidelné zasedání rady jsme uspořádali na platformě WebEx.
Na programu byly následující body:
zpráva o činnosti jednatelství
výsledky hospodaření za rok 2020 a návrh rozpočtu 2021
příprava valné hromady červen 2021
program česko-německé rady  videokonference dne 26.3.2021
Cena Euroregionu 2020  náhradní slavnostní předání proběhne dne 25.7.2021 na Zámku Jezeří u příležitosti uvedení znovuoživené hornické opery Bergmönch
rada vyjádřila souhlas s členstvím v Asociaci Euroregionů ČR formou volného seskupení bez právní formy na základě memoranda
rada euroregionu se na podnět předsedy Ing. Vlastimila Vozky zabývala v bodě Různé problematikou „konzervace dráhy“ a vyjádřila zásadní nesouhlas se záměrem vložit princip „konzervace dráhy“ do zákona. Toto stanovisko bylo předáno Svazu měst a obcí České republiky a Krajskému úřadu Ústeckého kraje.
  rada zvolila nového člena euroregionu Asistenční centrum, a.s. http://www.asistencnicentrum.cz/
Všem členům děkujeme za konstruktivní jednání v přátelské atmosféře. 23.4.2021 bude pokračovat další jednání rady.
Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.