Zasedání rady na platformě WebEx

Dne 5.3.2021  jsme opět využili možnost videokonferenčního jednání a pravidelné zasedání rady jsme uspořádali na platformě WebEx.
Na programu byly následující body:
zpráva o činnosti jednatelství
výsledky hospodaření za rok 2020 a návrh rozpočtu 2021
příprava valné hromady červen 2021
program česko-německé rady  videokonference dne 26.3.2021
Cena Euroregionu 2020  náhradní slavnostní předání proběhne dne 25.7.2021 na Zámku Jezeří u příležitosti uvedení znovuoživené hornické opery Bergmönch
rada vyjádřila souhlas s členstvím v Asociaci Euroregionů ČR formou volného seskupení bez právní formy na základě memoranda
rada euroregionu se na podnět předsedy Ing. Vlastimila Vozky zabývala v bodě Různé problematikou „konzervace dráhy“ a vyjádřila zásadní nesouhlas se záměrem vložit princip „konzervace dráhy“ do zákona. Toto stanovisko bylo předáno Svazu měst a obcí České republiky a Krajskému úřadu Ústeckého kraje.
  rada zvolila nového člena euroregionu Asistenční centrum, a.s. http://www.asistencnicentrum.cz/
Všem členům děkujeme za konstruktivní jednání v přátelské atmosféře. 23.4.2021 bude pokračovat další jednání rady.
Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.