Euroregiony o možnosti spolupráce na společné platformě ASOCIACE EUROREGIONŮ

Dnes jsme se opět sešli se všemi euroregiony, abychom pokračovali ve spolupráci a výměně zkušeností podél celé české hranice. Jednání organizoval Euroregion Nisa a tímto děkujeme panu Ondřeji Havlíčkovi za vedení a přípravu jednání.
Máme mnoho společných témat a proto hlavním bodem jednání bylo vytvoření Asociace euroregionů ČR. Shodli jsme se, že zkusíme nejprve variantu volného seskupení bez právní formy.
  Program našeho jednání pokračoval s následujícími body :
  • Asociace euroregionů ČR (možnosti spolupráce a založení)
  • FMP 2021-2027 (jak se připravujeme na jednotlivých hranicích, výzvy a příležitosti příštího období)
  • FMP 2014-2020 (současné zkušenosti s realizací, problémy u běžících projektů kvůli COVID, zkušenosti s oběžným/online zasedání Lokálního řídícího výboru apod.)

V dalším jednání budeme pokračovat v první polovině dubna a již nyní máme témata, která jsme nestihli projednat a náměty nové️. Budeme Vás o všech rádi informovat.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.