Euroregiony o možnosti spolupráce na společné platformě ASOCIACE EUROREGIONŮ

Dnes jsme se opět sešli se všemi euroregiony, abychom pokračovali ve spolupráci a výměně zkušeností podél celé české hranice. Jednání organizoval Euroregion Nisa a tímto děkujeme panu Ondřeji Havlíčkovi za vedení a přípravu jednání.
Máme mnoho společných témat a proto hlavním bodem jednání bylo vytvoření Asociace euroregionů ČR. Shodli jsme se, že zkusíme nejprve variantu volného seskupení bez právní formy.
  Program našeho jednání pokračoval s následujícími body :
  • Asociace euroregionů ČR (možnosti spolupráce a založení)
  • FMP 2021-2027 (jak se připravujeme na jednotlivých hranicích, výzvy a příležitosti příštího období)
  • FMP 2014-2020 (současné zkušenosti s realizací, problémy u běžících projektů kvůli COVID, zkušenosti s oběžným/online zasedání Lokálního řídícího výboru apod.)

V dalším jednání budeme pokračovat v první polovině dubna a již nyní máme témata, která jsme nestihli projednat a náměty nové️. Budeme Vás o všech rádi informovat.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.