Bilaterální sportovní komise se dnes sešla na virtuální platformě WebEx 

Současná situace nám stále neumožňuje scházet se s našimi odbornými komisemi, které jsou pro přeshraniční spolupráci klíčové. Proto jsme se rozhodli pořádat postupně všechny odborné komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge alespoň videokonferenčně.
Členové sportovní komise si tak dnes mohli živě jako první vyměnit názory na sportovní projekty a vydat společné doporučující stanovisko pro členy Lokálního řídícího výboru, kteří budou tyto projekty hodnotit v 10. oběžném řízení. Projekty jsou zaměřené na česko-německé turnaje v ledním hokeji pro děti a mládež mezi hokejovými kluby Young Crashers – Eishockeynachwuchs Chemnitz a Piráti Chomutov.
Členům komise jsme také představili aktuální Stav realizace Fondu malých projektů.
  Německá strana má k dispozici aktuálně pro malé projekty do 15 000,00 EUR podpory cca. 170 000,00 EUR.
Velký zájem vzbudily informace o přípravě nového programového období 2021+. Po seznámení s návrhem nového centrálního modelu fungování FMP a společným negativním stanoviskem všech česko-saských euroregionů, členové komise jednomyslně podpořili iniciativu euroregionu ve vyjednávání v zachování stávajícího systému, který umožňuje plně zachovat výhody decentralizovaného řízení fondů malých projektů a principu regionality při schvalování projektů.

Všem členům komise děkujeme za příspěvky, názory, stanoviska a konstruktivní debatu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.