Bilaterální sportovní komise se dnes sešla na virtuální platformě WebEx 

Současná situace nám stále neumožňuje scházet se s našimi odbornými komisemi, které jsou pro přeshraniční spolupráci klíčové. Proto jsme se rozhodli pořádat postupně všechny odborné komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge alespoň videokonferenčně.
Členové sportovní komise si tak dnes mohli živě jako první vyměnit názory na sportovní projekty a vydat společné doporučující stanovisko pro členy Lokálního řídícího výboru, kteří budou tyto projekty hodnotit v 10. oběžném řízení. Projekty jsou zaměřené na česko-německé turnaje v ledním hokeji pro děti a mládež mezi hokejovými kluby Young Crashers – Eishockeynachwuchs Chemnitz a Piráti Chomutov.
Členům komise jsme také představili aktuální Stav realizace Fondu malých projektů.
  Německá strana má k dispozici aktuálně pro malé projekty do 15 000,00 EUR podpory cca. 170 000,00 EUR.
Velký zájem vzbudily informace o přípravě nového programového období 2021+. Po seznámení s návrhem nového centrálního modelu fungování FMP a společným negativním stanoviskem všech česko-saských euroregionů, členové komise jednomyslně podpořili iniciativu euroregionu ve vyjednávání v zachování stávajícího systému, který umožňuje plně zachovat výhody decentralizovaného řízení fondů malých projektů a principu regionality při schvalování projektů.

Všem členům komise děkujeme za příspěvky, názory, stanoviska a konstruktivní debatu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.