Bilaterální sportovní komise se dnes sešla na virtuální platformě WebEx 

Současná situace nám stále neumožňuje scházet se s našimi odbornými komisemi, které jsou pro přeshraniční spolupráci klíčové. Proto jsme se rozhodli pořádat postupně všechny odborné komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge alespoň videokonferenčně.
Členové sportovní komise si tak dnes mohli živě jako první vyměnit názory na sportovní projekty a vydat společné doporučující stanovisko pro členy Lokálního řídícího výboru, kteří budou tyto projekty hodnotit v 10. oběžném řízení. Projekty jsou zaměřené na česko-německé turnaje v ledním hokeji pro děti a mládež mezi hokejovými kluby Young Crashers – Eishockeynachwuchs Chemnitz a Piráti Chomutov.
Členům komise jsme také představili aktuální Stav realizace Fondu malých projektů.
  Německá strana má k dispozici aktuálně pro malé projekty do 15 000,00 EUR podpory cca. 170 000,00 EUR.
Velký zájem vzbudily informace o přípravě nového programového období 2021+. Po seznámení s návrhem nového centrálního modelu fungování FMP a společným negativním stanoviskem všech česko-saských euroregionů, členové komise jednomyslně podpořili iniciativu euroregionu ve vyjednávání v zachování stávajícího systému, který umožňuje plně zachovat výhody decentralizovaného řízení fondů malých projektů a principu regionality při schvalování projektů.

Všem členům komise děkujeme za příspěvky, názory, stanoviska a konstruktivní debatu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě  v Döbeln, které zahájil pan  Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko,  se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Poslední novinky

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 
9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník.