Euroregiony Labe a Krušnohoří jednají s hejtmanem Ústeckého kraje

Ing. Vlastimila Vozku, předsedu Euroregionu Krušnohoří a viceprezidenta Euroregionu Labe Ing. Petra Medáčka dne 8.2.2021 přivítal na jednání hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller.

Panu hejtmanovi jsem společně představili činnost obou euroregionů. Na jednání jsme se zaměřili na Fond malých projektů (FMP), který podporuje přeshraniční iniciativy a malé projekty regionálního a lokálního významu.
Informovali jsme o návrhu nového modelu fungování FMP a společnou pozici všech česko-saských euroregionů v budoucím přeshraničním programu Interreg 2021-2027.
Euroregiony podporují zachování současného systému implementace fondů malých projektů, tj. zachování čtyř fondů, čtyř řídících výborů a administrace fondů na úrovni jednotlivých euroregionů. To umožní plně zachovat výhody decentralizovaného řízení fondů malých projektů a principu regionality při schvalování projektů.
Pan hejtman nám poděkoval za informace a podpořil myšlenku zachování stávajícího systému na dotačním území Ústeckého kraje.
My děkujeme za dlouhodobou podporu Ústeckému kraji v naší činnosti. Pana hejtmana budeme průběžně informovat o průběhu dalších společných vyjednávání.
Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.