Euroregiony Labe a Krušnohoří jednají s hejtmanem Ústeckého kraje

Ing. Vlastimila Vozku, předsedu Euroregionu Krušnohoří a viceprezidenta Euroregionu Labe Ing. Petra Medáčka dne 8.2.2021 přivítal na jednání hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller.

Panu hejtmanovi jsem společně představili činnost obou euroregionů. Na jednání jsme se zaměřili na Fond malých projektů (FMP), který podporuje přeshraniční iniciativy a malé projekty regionálního a lokálního významu.
Informovali jsme o návrhu nového modelu fungování FMP a společnou pozici všech česko-saských euroregionů v budoucím přeshraničním programu Interreg 2021-2027.
Euroregiony podporují zachování současného systému implementace fondů malých projektů, tj. zachování čtyř fondů, čtyř řídících výborů a administrace fondů na úrovni jednotlivých euroregionů. To umožní plně zachovat výhody decentralizovaného řízení fondů malých projektů a principu regionality při schvalování projektů.
Pan hejtman nám poděkoval za informace a podpořil myšlenku zachování stávajícího systému na dotačním území Ústeckého kraje.
My děkujeme za dlouhodobou podporu Ústeckému kraji v naší činnosti. Pana hejtmana budeme průběžně informovat o průběhu dalších společných vyjednávání.
Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.