Euroregiony Labe a Krušnohoří jednají s hejtmanem Ústeckého kraje

Ing. Vlastimila Vozku, předsedu Euroregionu Krušnohoří a viceprezidenta Euroregionu Labe Ing. Petra Medáčka dne 8.2.2021 přivítal na jednání hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller.

Panu hejtmanovi jsem společně představili činnost obou euroregionů. Na jednání jsme se zaměřili na Fond malých projektů (FMP), který podporuje přeshraniční iniciativy a malé projekty regionálního a lokálního významu.
Informovali jsme o návrhu nového modelu fungování FMP a společnou pozici všech česko-saských euroregionů v budoucím přeshraničním programu Interreg 2021-2027.
Euroregiony podporují zachování současného systému implementace fondů malých projektů, tj. zachování čtyř fondů, čtyř řídících výborů a administrace fondů na úrovni jednotlivých euroregionů. To umožní plně zachovat výhody decentralizovaného řízení fondů malých projektů a principu regionality při schvalování projektů.
Pan hejtman nám poděkoval za informace a podpořil myšlenku zachování stávajícího systému na dotačním území Ústeckého kraje.
My děkujeme za dlouhodobou podporu Ústeckému kraji v naší činnosti. Pana hejtmana budeme průběžně informovat o průběhu dalších společných vyjednávání.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.