Videokonference společného sekretariátu

Týden videokonferencí pokračoval 3.2.2021 jednáním společného sekretariátu s naším partnerem Euroregionem Erzgebirge.
Česká i německá část Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge s novou jednatelkou paní Elke Zepak projednala dnes především:
  přípravu a organizaci Lokálního řídícího výboru dne 3.3.2021, který se bude po domluvě konat formou oběžného řízení, jelikož jsou podány 2 projektové německé žádosti
   organizaci zasedání odborných komisí, plánujeme komise pořádat alespoň videokonferenčně, začínáme sportovní komisí, ve které budeme společně diskutovat o podaných projektech se sportovním zaměřením
organizaci společné česko-německé rady
předání Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge
Společný sekretariát je Vám k dispozici stále na e-mailu, telefonu a nabízíme možnost on-line konzultací v českém i německém jazyce.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.