ZASEDÁNÍ RADY V PODBOŘANECH

Dne 27.1.2023 se konalo zasedání Rady Euroregionu Krušnohoří v Podbořanech. V salónku hotelu Národní dům přivítal radní starosta města Podbořany Mgr. Radek Reindl. Jednání se zúčastnili i kooptovaní členové Dana Havlátková Jurštaková, starostka města Jirkova a RNDr. Pavel Pintr, Ph.D., místostarosta města Žatce.
Rada vzala na vědomí:

zprávu o činnosti jednatelství

informace z III. česko-německé konference ke znovupropojení tratí Freiberg-Most/Teplice

Tisková zpráva: https://www.krusnohori.cz/aktuality/%C4%8Desko-sask%C3%A9-aktivity-pro-z%C3%A1chranu-a-vyu%C5%BEit%C3%AD-dr%C3%A1%C5%BEn%C3%ADch-objekt%C5%AF-

informace o programu Interreg 2021-2027

Nové stránky programu: https://www.sn-cz2027.eu/cz

vystoupení ze sdružení Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova a obce Domoušice

Do sdružení byl přijat nový člen, obec Hrobčice. Starostka obce paní Jana Syslová se zúčastnila jednání, pohovořila o obci, aktivitách a projektových záměrech. Vítáme nového člena sdružení a těšíme se na spolupráci. Více o obci https://www.hrobcice.cz/.

Děkujeme za pozvání, organizaci a pohoštění městu Podbořany! Příští zasedání se uskuteční dne 24.2.2023 prostřednictví online schůzky WebEx. Valná hromada se bude konat 26.5.2023.

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.