ZASEDÁNÍ RADY V PODBOŘANECH

Dne 27.1.2023 se konalo zasedání Rady Euroregionu Krušnohoří v Podbořanech. V salónku hotelu Národní dům přivítal radní starosta města Podbořany Mgr. Radek Reindl. Jednání se zúčastnili i kooptovaní členové Dana Havlátková Jurštaková, starostka města Jirkova a RNDr. Pavel Pintr, Ph.D., místostarosta města Žatce.
Rada vzala na vědomí:

zprávu o činnosti jednatelství

informace z III. česko-německé konference ke znovupropojení tratí Freiberg-Most/Teplice

Tisková zpráva: https://www.krusnohori.cz/aktuality/%C4%8Desko-sask%C3%A9-aktivity-pro-z%C3%A1chranu-a-vyu%C5%BEit%C3%AD-dr%C3%A1%C5%BEn%C3%ADch-objekt%C5%AF-

informace o programu Interreg 2021-2027

Nové stránky programu: https://www.sn-cz2027.eu/cz

vystoupení ze sdružení Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova a obce Domoušice

Do sdružení byl přijat nový člen, obec Hrobčice. Starostka obce paní Jana Syslová se zúčastnila jednání, pohovořila o obci, aktivitách a projektových záměrech. Vítáme nového člena sdružení a těšíme se na spolupráci. Více o obci https://www.hrobcice.cz/.

Děkujeme za pozvání, organizaci a pohoštění městu Podbořany! Příští zasedání se uskuteční dne 24.2.2023 prostřednictví online schůzky WebEx. Valná hromada se bude konat 26.5.2023.

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.