ZASEDÁNÍ RADY V PODBOŘANECH

Dne 27.1.2023 se konalo zasedání Rady Euroregionu Krušnohoří v Podbořanech. V salónku hotelu Národní dům přivítal radní starosta města Podbořany Mgr. Radek Reindl. Jednání se zúčastnili i kooptovaní členové Dana Havlátková Jurštaková, starostka města Jirkova a RNDr. Pavel Pintr, Ph.D., místostarosta města Žatce.
Rada vzala na vědomí:

zprávu o činnosti jednatelství

informace z III. česko-německé konference ke znovupropojení tratí Freiberg-Most/Teplice

Tisková zpráva: https://www.krusnohori.cz/aktuality/%C4%8Desko-sask%C3%A9-aktivity-pro-z%C3%A1chranu-a-vyu%C5%BEit%C3%AD-dr%C3%A1%C5%BEn%C3%ADch-objekt%C5%AF-

informace o programu Interreg 2021-2027

Nové stránky programu: https://www.sn-cz2027.eu/cz

vystoupení ze sdružení Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova a obce Domoušice

Do sdružení byl přijat nový člen, obec Hrobčice. Starostka obce paní Jana Syslová se zúčastnila jednání, pohovořila o obci, aktivitách a projektových záměrech. Vítáme nového člena sdružení a těšíme se na spolupráci. Více o obci https://www.hrobcice.cz/.

Děkujeme za pozvání, organizaci a pohoštění městu Podbořany! Příští zasedání se uskuteční dne 24.2.2023 prostřednictví online schůzky WebEx. Valná hromada se bude konat 26.5.2023.

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.