SETKÁNÍ PŘEDSEDŮ EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE

Dne 26.1.2023 přivítal nově zvolený zemský rada okresu Střední Sasko pan Dirk Neubauer předsedu české části Euroregionu Krušnohoří Ing. Vlastimila Vozku ve svém úřadě ve Freibergu. Zemský rada pan Dirk Neubauer se zároveň stal novým předsedou německé části. Oba předsedové si v úvodu vyměnili informace o společném území a poté se věnovali základním pilířům budoucí spolupráce:

  • Péče o dobré jméno Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge
  • Realizace přeshraničního programu Interreg 2021-2027
  • Společný fond malých projektů v gesci jednoho příjemce
  • Zlepšení informovanosti pro členskou základnu na obou stranách hranice
  • Práce odborných komisí

Děkujeme za pozvání a konstruktivní jednání v přátelské atmosféře. Příští schůzka se uskuteční na české straně.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.