SETKÁNÍ PŘEDSEDŮ EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE

Dne 26.1.2023 přivítal nově zvolený zemský rada okresu Střední Sasko pan Dirk Neubauer předsedu české části Euroregionu Krušnohoří Ing. Vlastimila Vozku ve svém úřadě ve Freibergu. Zemský rada pan Dirk Neubauer se zároveň stal novým předsedou německé části. Oba předsedové si v úvodu vyměnili informace o společném území a poté se věnovali základním pilířům budoucí spolupráce:

  • Péče o dobré jméno Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge
  • Realizace přeshraničního programu Interreg 2021-2027
  • Společný fond malých projektů v gesci jednoho příjemce
  • Zlepšení informovanosti pro členskou základnu na obou stranách hranice
  • Práce odborných komisí

Děkujeme za pozvání a konstruktivní jednání v přátelské atmosféře. Příští schůzka se uskuteční na české straně.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.
Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.