KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA POVODÍ OHŘE

Zasedání odborných komisí v roce 2023 zahájila Komise pro životní prostředí. Předsedkyně české části komise Ing. Monika Zeman pozvala členy dne 20.1.2023 do státního podniku Povodí Ohře v Chomutově. V úvodu přivítala nového člena komise, Ing. Jiřího Frajta, vedoucího Odboru životního prostředí města Kadaně. Jednání zahájil svou prezentací Frank Hunger, ze Zemské správy přehrad Svobodného státu Sasko (LTV) na téma ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Z PŘEHRAD V SASKU.

Příkladem česko-saské spolupráce je Smlouva o dočasném zajištění služby dodání surové vody z české vodní nádrže Fláje po dobu sanace saského vodního díla Lichtenberg mezi Zemskou správa přehrad Svobodného státu Sasko a Povodí Ohře. Připravuje se také smluvní vztah na převod vody z vodního díla Přísečnice do vodní díla Cranzahl. Důvodem je rekonstrukce tohoto díla a dodání surové vody pro zásobování regionu Annaberg – Buchholz.

Komisi byly následně představeny projektové záměry pro program Interreg Česko-Sasko:

  • Dopady změny klimatu na přeshraniční útvary na česko-saské hranici
  • Studie proveditelnosti – vyhodnocení vodní bilance zdrojů podzemní vody obcí Loučná pod Klínovcem – Kurort Oberwiesenthal

Společný sekretariát v návaznosti na projektové záměry informoval komisi o Programu Interreg Česko-Sasko 2021-2027 a o Fondu malých projektů, které euroregiony spravují a administrují.
Vzhledem k počasí se plánovaná prohlídka vodního díla Kamenička a Křímov přesunula na termín příštího zasedání komise dne 25.4.2023. Všem členům komise děkujeme za aktivní odbornou účast a Povodí Ohře za organizaci a zázemí pro jednání.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.