KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA POVODÍ OHŘE

Zasedání odborných komisí v roce 2023 zahájila Komise pro životní prostředí. Předsedkyně české části komise Ing. Monika Zeman pozvala členy dne 20.1.2023 do státního podniku Povodí Ohře v Chomutově. V úvodu přivítala nového člena komise, Ing. Jiřího Frajta, vedoucího Odboru životního prostředí města Kadaně. Jednání zahájil svou prezentací Frank Hunger, ze Zemské správy přehrad Svobodného státu Sasko (LTV) na téma ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Z PŘEHRAD V SASKU.

Příkladem česko-saské spolupráce je Smlouva o dočasném zajištění služby dodání surové vody z české vodní nádrže Fláje po dobu sanace saského vodního díla Lichtenberg mezi Zemskou správa přehrad Svobodného státu Sasko a Povodí Ohře. Připravuje se také smluvní vztah na převod vody z vodního díla Přísečnice do vodní díla Cranzahl. Důvodem je rekonstrukce tohoto díla a dodání surové vody pro zásobování regionu Annaberg – Buchholz.

Komisi byly následně představeny projektové záměry pro program Interreg Česko-Sasko:

  • Dopady změny klimatu na přeshraniční útvary na česko-saské hranici
  • Studie proveditelnosti – vyhodnocení vodní bilance zdrojů podzemní vody obcí Loučná pod Klínovcem – Kurort Oberwiesenthal

Společný sekretariát v návaznosti na projektové záměry informoval komisi o Programu Interreg Česko-Sasko 2021-2027 a o Fondu malých projektů, které euroregiony spravují a administrují.
Vzhledem k počasí se plánovaná prohlídka vodního díla Kamenička a Křímov přesunula na termín příštího zasedání komise dne 25.4.2023. Všem členům komise děkujeme za aktivní odbornou účast a Povodí Ohře za organizaci a zázemí pro jednání.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.