Výroční zpráva 2015

Přečtěte si výroční zprávu pro rok 2015.

Výroční zpráva o činnosti Euroregionu Krušnohoří za rok 2015

 

Zpráva:

 • Plnění úkolů stanovených pro rok 2015
 • Nový program Interreg V-A
 • Zahájení nového programu
 • Komise Euroregionu Krušnohoří
 • Infopress
 • Projekty a akce euroregionu
 • Asociace euroregionů ČR a AGEG
 • Smluvní spolupráce
 • Jednatelství
 • Vývoj členské základny v roce 2015
 • Rada Euroregionu Krušnohoří
 • Nová partnerství
 • Úkoly Euroregionu Krušnohoří pro rok 2016

– číst –

– Usnesení z jednání valné hromady české části sdružení Euroregion Krušnohoří –


Seznam členských organizací

– číst –


Seznam členských měst a obcí

– číst –


Komise Euroregionu Krušnohoří

– číst –


Rada Euroregionu Krušnohoří

– číst –


Plnění rozpočtu k 31.12.2015, plán 2016

– číst –


Zápis z revizní komise

– číst –