Doprava přeshraničně

Dopravní komise se sešla na návrh nového předsedy německé části komise Dirka Schlimpera 24. září na radnici v saském městě Frankenberg. Po představení nové německé jednatelky Veroniky Jahn a projektového managera Daniela Große komise opět společně podpořila projekt dostavby chybějícího úseku Moldavské železnice do Holzhau. Iniciativu obcí na obou stranách představil Ing. Petr Fišer, který podal rovněž informace o aktuálních jednáních na obou stranách s poslanci, generální konzulkou ČR v Drážďanech i na ministerstvech.  Potřebnost železničního spojení vyžaduje i současná klimatická hrozba, jak uvedl starosta Olbernhau Haustein. Dalším bodem byl problém silničního obchvatu Brandova a sousedního Olbernhau. Zastupitelstvo obce Brandova k němu předložilo negativní stanovisko. Celou situaci a dlouhou historii popsal starosta Haustein a se svými dlouholetými zkušenostmi se přidali i zástupci Ústeckého kraje. Východiskem z patové situace by mohlo být společné jednání zastupitelstev obou obcí. Na jednání byla také projednána problematika šíření afrického moru v souvislosti s mezinárodní dopravou. Po jednání si členové komise s velkým zájmem prohlédli Zemskou zahradnickou výstavu ve Frankenbergu na revitalizované ploše bývalého průmyslového areálu LISEMA, což byl jeden z nejlepších projektů, dokončených v roce 2017. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.