Doprava přeshraničně

Dopravní komise se sešla na návrh nového předsedy německé části komise Dirka Schlimpera 24. září na radnici v saském městě Frankenberg. Po představení nové německé jednatelky Veroniky Jahn a projektového managera Daniela Große komise opět společně podpořila projekt dostavby chybějícího úseku Moldavské železnice do Holzhau. Iniciativu obcí na obou stranách představil Ing. Petr Fišer, který podal rovněž informace o aktuálních jednáních na obou stranách s poslanci, generální konzulkou ČR v Drážďanech i na ministerstvech.  Potřebnost železničního spojení vyžaduje i současná klimatická hrozba, jak uvedl starosta Olbernhau Haustein. Dalším bodem byl problém silničního obchvatu Brandova a sousedního Olbernhau. Zastupitelstvo obce Brandova k němu předložilo negativní stanovisko. Celou situaci a dlouhou historii popsal starosta Haustein a se svými dlouholetými zkušenostmi se přidali i zástupci Ústeckého kraje. Východiskem z patové situace by mohlo být společné jednání zastupitelstev obou obcí. Na jednání byla také projednána problematika šíření afrického moru v souvislosti s mezinárodní dopravou. Po jednání si členové komise s velkým zájmem prohlédli Zemskou zahradnickou výstavu ve Frankenbergu na revitalizované ploše bývalého průmyslového areálu LISEMA, což byl jeden z nejlepších projektů, dokončených v roce 2017. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.