Sociální komise

Saská strana iniciovala jednání společné sociální komise 23. září tentokrát v sociálním centru HERR-BERGE pro seniory, rodiny a postižené – Evangelická obec Westsachsen e.V. Podle plánu byla nosným tématem jednání demence, a proto byly prezentace v tomto zařízení na ni zaměřeny. Centrum poskytuje komplex služeb pro široké spektrum cílových skupin – od dětí, rodin až po seniory. Služby a jsou poskytovány nejen na vysoké profesionální úrovni, ale také ve formě dobrovolnictví, kdy je zapojeno 45 dobrovolníků (např. ve službě ambulantní hospicové péče). Kromě seniorů jsou zde i opuštěné děti. O výborné péči v tomto rozsáhlém objektu s terapeutickou zahradou, s chovem domácích zvířat a volnočasovými aktivitami se členové komise seznámili při vysoce odborné exkurzi. Na návrh saské strany se komise v budoucnu bude setkávat pouze dvakrát ročně, v mimořádných případech ale i častěji. Česká strana tento návrh předběžně akceptuje, i když se na vzájemná čtvrtletní setkávání vždy těšila. V každém případě se česká část komise bude separátně scházet častěji. Do přípravy rozvojové strategie vstoupila komise s heslem „Žít, bydlet a pracovat v euroregionu“. Návrh podrobného zpracování tohoto tématu připraví oba předsedové spolu s jednateli v užší pracovní skupině.

Facebook
Twitter
LinkedIn

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě  v Döbeln, které zahájil pan  Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko,  se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Poslední novinky

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 
9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník.