Sociální komise

Saská strana iniciovala jednání společné sociální komise 23. září tentokrát v sociálním centru HERR-BERGE pro seniory, rodiny a postižené – Evangelická obec Westsachsen e.V. Podle plánu byla nosným tématem jednání demence, a proto byly prezentace v tomto zařízení na ni zaměřeny. Centrum poskytuje komplex služeb pro široké spektrum cílových skupin – od dětí, rodin až po seniory. Služby a jsou poskytovány nejen na vysoké profesionální úrovni, ale také ve formě dobrovolnictví, kdy je zapojeno 45 dobrovolníků (např. ve službě ambulantní hospicové péče). Kromě seniorů jsou zde i opuštěné děti. O výborné péči v tomto rozsáhlém objektu s terapeutickou zahradou, s chovem domácích zvířat a volnočasovými aktivitami se členové komise seznámili při vysoce odborné exkurzi. Na návrh saské strany se komise v budoucnu bude setkávat pouze dvakrát ročně, v mimořádných případech ale i častěji. Česká strana tento návrh předběžně akceptuje, i když se na vzájemná čtvrtletní setkávání vždy těšila. V každém případě se česká část komise bude separátně scházet častěji. Do přípravy rozvojové strategie vstoupila komise s heslem „Žít, bydlet a pracovat v euroregionu“. Návrh podrobného zpracování tohoto tématu připraví oba předsedové spolu s jednateli v užší pracovní skupině.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.