Přeshraniční agrární spolupráce

Zemědělská komise Euroregionu Krušnohoří jednala tradičně na svém podzimním zasedání na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích. Po velmi podrobné výměně zkušeností z aktuální problematiky zemědělství v obou částech euroregionu, kterou výborně tlumočil Ing. Roman Honzík, komise připravila plán své činností do konce letošního roku. Na následném jednání komise v listopadu na saské straně připraví plán práce 2020, a rovněž připraví své projektové záměry. Také tam upřesní své dosavadní návrhy do rozvojové strategie celého euroregionu. V komisi dochází ke změnám. Dosavadní předsedkyně Ludmila Holadová oznámila vzhledem ke svému věku odstoupení z této funkce a navrhla za svého nástupce Ing. Romana Honzíka       – vědeckého pracovníka a jeho zástupce Ing. Ivo Bednára – jednatele firmy Fyton, spol. s r.o. Odolice. O tomto návrhu rozhodne rada euroregionu v pátek 27. září. Návštěva výstaviště po jednání komise byla, jako vždy, pro všechny velmi zajímavá.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.