Přeshraniční agrární spolupráce

Zemědělská komise Euroregionu Krušnohoří jednala tradičně na svém podzimním zasedání na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích. Po velmi podrobné výměně zkušeností z aktuální problematiky zemědělství v obou částech euroregionu, kterou výborně tlumočil Ing. Roman Honzík, komise připravila plán své činností do konce letošního roku. Na následném jednání komise v listopadu na saské straně připraví plán práce 2020, a rovněž připraví své projektové záměry. Také tam upřesní své dosavadní návrhy do rozvojové strategie celého euroregionu. V komisi dochází ke změnám. Dosavadní předsedkyně Ludmila Holadová oznámila vzhledem ke svému věku odstoupení z této funkce a navrhla za svého nástupce Ing. Romana Honzíka       – vědeckého pracovníka a jeho zástupce Ing. Ivo Bednára – jednatele firmy Fyton, spol. s r.o. Odolice. O tomto návrhu rozhodne rada euroregionu v pátek 27. září. Návštěva výstaviště po jednání komise byla, jako vždy, pro všechny velmi zajímavá.

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.