Životní prostředí

Jednání komise pro životní prostředí a regionální plán se tentokrát uskutečnilo 26. září ve volnočasovém zařízení Grüne Schule grenzlos v Muldě, místní část Zethau. Je známé z mnoha sasko-českých projektů dětí a mládeže. Představil je podrobně při exkurzi a prostřednictvím krátkého filmu jeho vedoucí Christoph Weidensdorfer. Komise se živě zajímala o přípravu nového programu na podporu přeshraniční spolupráce, kterou představili oba jednatelé. Na obou stranách hranice je nyní aktuální problematika kůrovce, čemuž byla věnována přednáška vedoucího lesního závodu Marienberg Ingo Reinholda, dlouholetého člena komise, po které následovala vysoce odborná diskuse. Komise ve své práci plní své priority a aktivity, mezi něž patří ochrana ovzduší, ochrana zdrojů pitné vody v Krušných horách, protipovodňová opatření, ekologická výchova dětí a mládeže, a také energetika s jejími dopady na klimatické změny. Proto se příští jednání uskuteční v elektrárně United Energy v Komořanech u Mostu, kam komisi pozvala nová členka komise Ing. Hladová, která v komisi nahradila dosavadní členku Ing. Danielu Paterovou ze stejného podniku.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.