Životní prostředí

Jednání komise pro životní prostředí a regionální plán se tentokrát uskutečnilo 26. září ve volnočasovém zařízení Grüne Schule grenzlos v Muldě, místní část Zethau. Je známé z mnoha sasko-českých projektů dětí a mládeže. Představil je podrobně při exkurzi a prostřednictvím krátkého filmu jeho vedoucí Christoph Weidensdorfer. Komise se živě zajímala o přípravu nového programu na podporu přeshraniční spolupráce, kterou představili oba jednatelé. Na obou stranách hranice je nyní aktuální problematika kůrovce, čemuž byla věnována přednáška vedoucího lesního závodu Marienberg Ingo Reinholda, dlouholetého člena komise, po které následovala vysoce odborná diskuse. Komise ve své práci plní své priority a aktivity, mezi něž patří ochrana ovzduší, ochrana zdrojů pitné vody v Krušných horách, protipovodňová opatření, ekologická výchova dětí a mládeže, a také energetika s jejími dopady na klimatické změny. Proto se příští jednání uskuteční v elektrárně United Energy v Komořanech u Mostu, kam komisi pozvala nová členka komise Ing. Hladová, která v komisi nahradila dosavadní členku Ing. Danielu Paterovou ze stejného podniku.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.