Rada Euroregionu Krušnohoří v Informačním centru Fláje

Informační centrum Fláje bylo 27. září místem jednání rady. Ta zde podrobně analyzovala výsledky rozhodování o malých projektech v Lokálního řídícího výboru a o velkých v Monitorovacím výboru a dlouho diskutovala o přípravě nového programu. K porozumění procedury přípravy tohoto programu určeného na podporu přeshraniční spolupráce výrazně přispěla i návštěva nového předsedy Euroregionu Krušnohoří Ing. Vozky s jednatelem Mgr. Bínou na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, kde se jim plně věnovali náměstek ministra pro místní rozvoj Zdeněk Semorád, RNDr. Jiří Horáček, ředitel Odboru evropské územní spolupráce MMR ČR a jeho zástupce Ing. Martin Buršík. Rada by přesto chtěla dosáhnout toho, aby se dotace na opakované projekty pro malé obce nekrátily a nezvyšoval se jim vlastní podíl. Důležitým bodem jednání byl návrh na udělení Ceny za vynikající přeshraniční spolupráci. Celkem bylo do českého jednatelství doručeno sedm návrhů. Podle pravidel Ceny návrhy předem projedná komise pro kulturu a mládež a předá své stanovisko radě. Rada se jednomyslně shodla navrhnout společnému grémiu za českou stranu Petra Červenku, starostu Meziboří, za příkladnou spolupráci partnerských obcí a práci v euroregionu. Na saské straně byl navržen Uwe Schulze ze spolku pro památkovou péči Verein Denkmalpflege Weipert e.V.

Ceny budou uděleny ve Freibergu při společném zasedání v listopadu. Rada schválila také změny v zemědělské komisi a zvolila předsedou této aktivní komise Ing. Romana Honzíka, vědeckého pracovníka z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v.v.i. Chomutov. Závěr jednání patřil prezentaci státního podniku Povodí Ohře, dlouholetého partnera našeho euroregionu, kterou velmi poutavě přednesl Ing. Motlík. Pak už následovala úžasná exkurze v přehradní hrázi.   

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.