Rada Euroregionu Krušnohoří v Informačním centru Fláje

Informační centrum Fláje bylo 27. září místem jednání rady. Ta zde podrobně analyzovala výsledky rozhodování o malých projektech v Lokálního řídícího výboru a o velkých v Monitorovacím výboru a dlouho diskutovala o přípravě nového programu. K porozumění procedury přípravy tohoto programu určeného na podporu přeshraniční spolupráce výrazně přispěla i návštěva nového předsedy Euroregionu Krušnohoří Ing. Vozky s jednatelem Mgr. Bínou na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, kde se jim plně věnovali náměstek ministra pro místní rozvoj Zdeněk Semorád, RNDr. Jiří Horáček, ředitel Odboru evropské územní spolupráce MMR ČR a jeho zástupce Ing. Martin Buršík. Rada by přesto chtěla dosáhnout toho, aby se dotace na opakované projekty pro malé obce nekrátily a nezvyšoval se jim vlastní podíl. Důležitým bodem jednání byl návrh na udělení Ceny za vynikající přeshraniční spolupráci. Celkem bylo do českého jednatelství doručeno sedm návrhů. Podle pravidel Ceny návrhy předem projedná komise pro kulturu a mládež a předá své stanovisko radě. Rada se jednomyslně shodla navrhnout společnému grémiu za českou stranu Petra Červenku, starostu Meziboří, za příkladnou spolupráci partnerských obcí a práci v euroregionu. Na saské straně byl navržen Uwe Schulze ze spolku pro památkovou péči Verein Denkmalpflege Weipert e.V.

Ceny budou uděleny ve Freibergu při společném zasedání v listopadu. Rada schválila také změny v zemědělské komisi a zvolila předsedou této aktivní komise Ing. Romana Honzíka, vědeckého pracovníka z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v.v.i. Chomutov. Závěr jednání patřil prezentaci státního podniku Povodí Ohře, dlouholetého partnera našeho euroregionu, kterou velmi poutavě přednesl Ing. Motlík. Pak už následovala úžasná exkurze v přehradní hrázi.   

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.