Na německé ambasádě

Před 30 lety, v létě a na podzim roku 1989, se tisícům občanů NDR podařilo vycestovat přes Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze za svobodou. Tyto dějinné události si německá ambasáda připomenula řadou akcí, které byly určeny pro širokou veřejnost.  

Na pozvání pražského velvyslanectví se zde na oslavě u příležitosti 30. výročí v pondělí 30. září zúčastnily mnohé významné osobnosti, premiér Babiš, ministr zahraničí SRN Heiko Maas, saský ministerský předseda Kretschmer, ale pozváni byli i zástupci společenského života a také euroregionů.  Sasko bylo hostitelskou spolkovou zemí recepce ke Dni německé jednoty a využilo ji i nejen k prezentaci Saska, ale i česko-saských projektů. Byl zde představen náš Montanregion Krušnohoří, úspěšný projekt chomutovské hospodářské komory Labora, a představili se zde i naši dlouholetí partneři. Setkání s mnohými přáteli z české i německé strany bylo pro nás všechny velmi příjemné a inspirativní.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.