Na německé ambasádě

Před 30 lety, v létě a na podzim roku 1989, se tisícům občanů NDR podařilo vycestovat přes Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze za svobodou. Tyto dějinné události si německá ambasáda připomenula řadou akcí, které byly určeny pro širokou veřejnost.  

Na pozvání pražského velvyslanectví se zde na oslavě u příležitosti 30. výročí v pondělí 30. září zúčastnily mnohé významné osobnosti, premiér Babiš, ministr zahraničí SRN Heiko Maas, saský ministerský předseda Kretschmer, ale pozváni byli i zástupci společenského života a také euroregionů.  Sasko bylo hostitelskou spolkovou zemí recepce ke Dni německé jednoty a využilo ji i nejen k prezentaci Saska, ale i česko-saských projektů. Byl zde představen náš Montanregion Krušnohoří, úspěšný projekt chomutovské hospodářské komory Labora, a představili se zde i naši dlouholetí partneři. Setkání s mnohými přáteli z české i německé strany bylo pro nás všechny velmi příjemné a inspirativní.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

Poslední novinky

Nyní je možné podávat setkávací projekty s nedoložitelným počtem účastníků.
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.