Dopravní komise

První jednání rekonstruované dopravní komise proběhlo 12. 5. 2016 v jednatelství německé části euroregionu ve Freibergu. Představila se tu nová předsedkyně německé části této komise, Birgit Friedrich, vedoucí referátu dopravy v okresním úřadě Střední Sasko. Do komise se vrací Dopravní podnik Mostu a Litvínova, který zde zastupují jeho ředitel Bc. Daniel Dunovský a dlouhodobý člen komise Ing. Jiří Holý. Komise začala jednat se zpožděním, které zapříčinila hrozná objížďka u Frauensteinu. Znovu se ukazuje, jak by aktuální zpravodajství o dopravní situaci v euroregionu bylo zapotřebí. Komise se zájmem vyslechla informace o novém dotačním programu a bude iniciovat několik projektů.

Zabývala se poté návrhem německé strany nahradit chybějící železniční spojení mezi Moldavou a Holzhau autobusovou dopravou, když dostavba této železniční trati není již, jak se  zdá, reálná. Německá strana poděkovala české straně za vstřícnost, když bylo zapotřebí vést objížďku v Olbernhau po české straně obcí Brandov. Zásluhou nebyrokratického postoje Ústeckého kraje nebylo na německé straně nutné, díky zkratce přes Brandov, absolvovat 40 km objížďky. Oprava hraničního mostu a přístupových komunikací umožnila navíc trvalé otevření hraničního přechodu Brandov-Olbernhau, což byla vždy i priorita dopravní komise.  Zajímavá byla výměna informací o tramvajové dopravě. Město Chemnitz vytvořilo úspěšný model tramvaje, která spojuje nejen městské části tohoto velkoměsta, ale i okolní města, jako Stollberg či Mitteweidu tím, že používá normální železniční koleje.  Česká strana iniciovala jednání o problému řidičských oprávnění. Často se stává, že ten řidič, který v Německu či Rakousku přišel vinou alkoholu či drog v silničním provozu o řidičské oprávnění, získává podvodem nové řidičské oprávnění v ČR.  Komise pověřila svého předsedu, Ing. Pípala, aby se obrátil jejím  jménem na poslance českého parlamentu, aby prosadili zákon, aby před udělením řidičského oprávnění cizincům byly vždy dotazovány příslušné zahraniční úřady, zda tam uchazeči nebylo odebráno řidičské oprávnění.  Problém je také vymáhání pokut od zahraničních řidičů v ČR. Německá strana komise na závěr informovala o dopravních   záměrech na saské straně, kde je nadále  prioritou  návaznost na českou R7 Praha – Chemnitz a obchvaty obcí na frekventovaných silnicích. Další jednání se uskuteční v září na české straně na Cínovci. Komise tam připraví také záměry několika malých projektů.

Facebook
Twitter
LinkedIn

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě  v Döbeln, které zahájil pan  Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko,  se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Poslední novinky

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 
9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník.