Euroregion schválil v Mostě 3 projekty

Na zasedání Lokálního řídícího výboru Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge dne 9. září 2019 v Mostě se představili noví zástupci jednatelství německé části našeho euroregionu, kteří tvoři, stejně jako u nás, i sekretariát Fondu malých projektů. Personální obsazení na saské straně je kompletně změněno. Tvoří ho nyní jednatelka Veronika Jahn, finanční manažerka Gerit Straube a projektový manager Daniel Großmann. Na mosteckém jednání byly předloženy celkem čtyři projekty, z nichž byly tři schváleny – „Zdař Bůh – Hornická krajina Ehrenfriedersdorf – součást Montanregionu Erzgebirge/Krušnohoří světového dědictví UNESCO“ partnerských měst Ehrensfrierdesdorfu a Podbořan, Výměna zvyků a tradic v oblasti Krušnohoří partnerských měst Oelsnitz a Chodova, a projekt Teresienstadt partnerů Fortis-Akademie gGmbH a ústeckého gymnázia. Projekt „Přeshraniční Family Challenge“ partnerů Technické univerzity Chemnitz a Atletického klubu Bílina nebyl na základě negativních připomínek saského správního orgánu schválen, ale žadateli bylo doporučeno projekt přepracovat a podat znovu do příštího rozhodování Lokálního řídícího výboru.

Fond malých projektů, který spravuje a administruje euroregion, je projektem v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku 2020. Ročně měla každá strana euroregionu k dispozici průměrně 230 000 EUR. V současném programovém období nezbývají na české straně již téměř žádné finance k rozdělování, více finančních prostředků zbývá na saské straně. O přidělení dotace rozhoduje společný česko – saský Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů je s hlasem poradním. Projekty byly posouzeny v odborných komisích euroregionu a jejich názory byly ve třech případech zohledněny.

Facebook
Twitter
LinkedIn

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě  v Döbeln, které zahájil pan  Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko,  se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Poslední novinky

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 
9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník.