Euroregion schválil v Mostě 3 projekty

Na zasedání Lokálního řídícího výboru Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge dne 9. září 2019 v Mostě se představili noví zástupci jednatelství německé části našeho euroregionu, kteří tvoři, stejně jako u nás, i sekretariát Fondu malých projektů. Personální obsazení na saské straně je kompletně změněno. Tvoří ho nyní jednatelka Veronika Jahn, finanční manažerka Gerit Straube a projektový manager Daniel Großmann. Na mosteckém jednání byly předloženy celkem čtyři projekty, z nichž byly tři schváleny – „Zdař Bůh – Hornická krajina Ehrenfriedersdorf – součást Montanregionu Erzgebirge/Krušnohoří světového dědictví UNESCO“ partnerských měst Ehrensfrierdesdorfu a Podbořan, Výměna zvyků a tradic v oblasti Krušnohoří partnerských měst Oelsnitz a Chodova, a projekt Teresienstadt partnerů Fortis-Akademie gGmbH a ústeckého gymnázia. Projekt „Přeshraniční Family Challenge“ partnerů Technické univerzity Chemnitz a Atletického klubu Bílina nebyl na základě negativních připomínek saského správního orgánu schválen, ale žadateli bylo doporučeno projekt přepracovat a podat znovu do příštího rozhodování Lokálního řídícího výboru.

Fond malých projektů, který spravuje a administruje euroregion, je projektem v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku 2020. Ročně měla každá strana euroregionu k dispozici průměrně 230 000 EUR. V současném programovém období nezbývají na české straně již téměř žádné finance k rozdělování, více finančních prostředků zbývá na saské straně. O přidělení dotace rozhoduje společný česko – saský Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů je s hlasem poradním. Projekty byly posouzeny v odborných komisích euroregionu a jejich názory byly ve třech případech zohledněny.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.