Zasedání Monitorovacího výboru Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020

Ve dnech 10. a 11. září se v Turnově uskutečnilo jeho druhé letošní zasedání, na kterém se členové Monitorovacího výboru seznámili se stavem realizace dosavadního programu, s finanční zprávou Certifikačního orgánu a se závěrečnou zprávou 1. etapy evaluace. Monitorovací výbor schválil poté změny v projektu e-FEKTA partnerů Litoměřic a Drážďan, schválil projekt BASKET4All – Basket4all s názvem Když se sousedé od sebe učí v Euroregionu Elbe/Labe, projekt Silní sousedé 2.0 – vícejazyčnost v příhraničním regionu díky binacionální dobrovolné službě partnerů v Euroregionech Labe, Krušnohoří a Egrensis a vysoce oceněný projekt Posílení institucionální spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Naopak výbor vrátil k přepracování projekt Justice CZ-SN. Euroregion Nisa zde představil svou činnost a rozvojovou strategii a Euroregiony Egrensis a Elbe/Labe prezentovaly realizaci Fondu malých projektů. Největší pozornost věnovali všichni přítomní přípravě nového programu. Uvedla ji Yvonne Schönlein ze Saského správního orgánu a Dr. Egle Spudulyte z Evropské komise. V česko-saské redakční skupině se vyhodnocuje ekonomická a dopadová analýza a v říjnu budou posouzeny potřeby, získané z analýz a statistických údajů. Zatím bylo předběžně stanoveno 5 cílů a jeden specifický cíl Interreg (inovace, životní prostředí, hospodářství, kulturní spolupráce, vzdělávání). Zjišťovány jsou potenciály a překážky, ze kterých by měly vzejít úkoly a procentuální přidělení financí do jednotlivých prioritních os. Do konce roku můžeme očekávat první výsledky. Pro všechny byla zajímavá exkurze v místním Horolezeckém muzeu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě  v Döbeln, které zahájil pan  Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko,  se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Poslední novinky

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník.
Dne 18.3. se konala důležitá událost v rámci spolupráce mezi Českem a Saskem v oblasti muzeí a kulturních památek. Jednalo se o zasedání přeshraniční česko-německé komise, která měla za cíl projednat aktuální projekty a záměry, stejně jako poskytnout platformu pro výměnu znalostí a zkušeností mezi oběma stranami.