Zasedání Monitorovacího výboru Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020

Ve dnech 10. a 11. září se v Turnově uskutečnilo jeho druhé letošní zasedání, na kterém se členové Monitorovacího výboru seznámili se stavem realizace dosavadního programu, s finanční zprávou Certifikačního orgánu a se závěrečnou zprávou 1. etapy evaluace. Monitorovací výbor schválil poté změny v projektu e-FEKTA partnerů Litoměřic a Drážďan, schválil projekt BASKET4All – Basket4all s názvem Když se sousedé od sebe učí v Euroregionu Elbe/Labe, projekt Silní sousedé 2.0 – vícejazyčnost v příhraničním regionu díky binacionální dobrovolné službě partnerů v Euroregionech Labe, Krušnohoří a Egrensis a vysoce oceněný projekt Posílení institucionální spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Naopak výbor vrátil k přepracování projekt Justice CZ-SN. Euroregion Nisa zde představil svou činnost a rozvojovou strategii a Euroregiony Egrensis a Elbe/Labe prezentovaly realizaci Fondu malých projektů. Největší pozornost věnovali všichni přítomní přípravě nového programu. Uvedla ji Yvonne Schönlein ze Saského správního orgánu a Dr. Egle Spudulyte z Evropské komise. V česko-saské redakční skupině se vyhodnocuje ekonomická a dopadová analýza a v říjnu budou posouzeny potřeby, získané z analýz a statistických údajů. Zatím bylo předběžně stanoveno 5 cílů a jeden specifický cíl Interreg (inovace, životní prostředí, hospodářství, kulturní spolupráce, vzdělávání). Zjišťovány jsou potenciály a překážky, ze kterých by měly vzejít úkoly a procentuální přidělení financí do jednotlivých prioritních os. Do konce roku můžeme očekávat první výsledky. Pro všechny byla zajímavá exkurze v místním Horolezeckém muzeu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

Poslední novinky

Nyní je možné podávat setkávací projekty s nedoložitelným počtem účastníků.
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.