Euroregiony společně

Zástupci česko – saských euroregionů se sešli 4. března na magistrátu v Ústí nad Labem, aby se společně zasadili o zkvalitnění a zjednodušení Fondu malých projektů v novém programovém období. Zástupce Euroregionu Nisa Mgr. Ondřej Havlíček předal nejnovější informace z EU, kde má tento euroregion svého zástupce. Pro všechny byla hned v úvodu potěšitelná zpráva, že tento oblíbený fond bude i v dalším programového období zachován a podporován. Počítá se s přibližně stejným objemem financí a Výbor regionů usiluje navíc i o navýšení prostředků. Zatím ale není navržen vlastní podíl, návrhy kolísají od 0 do 30 %.  Na administrativu fondu zůstává 20 %. Základem iniciativy česko – německých euroregionů je materiál vypracovaný na česko-polské hranici, který počítá s větším podílem paušálů, tedy s jednodušším vyúčtováním malých projektů. Mohly by vzniknout dva typy projektů – pro širokou veřejnost a pro úzké skupiny, které by měly mít rozdílné vyúčtování s odlišným využitím paušálů. A doufáme, že jednodušší. Podle pokynů Evropské komise by přeshraniční fondy měly spravovat přeshraniční subjekty. Pro euroregiony se údajně vyjednává výjimka, ale není zaručená. Zbývá se proto připravit i na eventualitu, že bude přeshraniční subjekt povinný. Na jednání v Ústí se probíraly dvě varianty – subjekt vzniklý spojením obou části euroregionu či Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). Tato právní forma spojení představuje možnost realizovat přeshraniční spolupráci v rámci Evropské unie. Regionálním a místním orgánům umožňuje vytvářet přeshraniční seskupení s právní subjektivitou. Tuto variantu připravuje Euroregion Nisa a považuje ji za nejschůdnější. V obsáhlé diskusi přítomní probrali testovací podklady z Euroregionu Glacensis ohledně vykazování výdajů. Zástupci euroregionů by také rádi posílili své Fondy malých projektů o možnosti malých investic pro kulturní památky s navýšením rozpočtu. Shodli se také na navázání užší spolupráce s Česko-německým fondem budoucnosti. Pro další přípravu Fondu malých projektů se sejdou zástupci euroregionů 23. května 2019. Za náš euroregion se jednání zúčastnil jednatel Mgr. František Bína a finanční manažerka Ing. Petra Konečná, která v diskusích prokázala svou profesionalitu a důkladnou znalost problematiky.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.