Euroregiony společně

Zástupci česko – saských euroregionů se sešli 4. března na magistrátu v Ústí nad Labem, aby se společně zasadili o zkvalitnění a zjednodušení Fondu malých projektů v novém programovém období. Zástupce Euroregionu Nisa Mgr. Ondřej Havlíček předal nejnovější informace z EU, kde má tento euroregion svého zástupce. Pro všechny byla hned v úvodu potěšitelná zpráva, že tento oblíbený fond bude i v dalším programového období zachován a podporován. Počítá se s přibližně stejným objemem financí a Výbor regionů usiluje navíc i o navýšení prostředků. Zatím ale není navržen vlastní podíl, návrhy kolísají od 0 do 30 %.  Na administrativu fondu zůstává 20 %. Základem iniciativy česko – německých euroregionů je materiál vypracovaný na česko-polské hranici, který počítá s větším podílem paušálů, tedy s jednodušším vyúčtováním malých projektů. Mohly by vzniknout dva typy projektů – pro širokou veřejnost a pro úzké skupiny, které by měly mít rozdílné vyúčtování s odlišným využitím paušálů. A doufáme, že jednodušší. Podle pokynů Evropské komise by přeshraniční fondy měly spravovat přeshraniční subjekty. Pro euroregiony se údajně vyjednává výjimka, ale není zaručená. Zbývá se proto připravit i na eventualitu, že bude přeshraniční subjekt povinný. Na jednání v Ústí se probíraly dvě varianty – subjekt vzniklý spojením obou části euroregionu či Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). Tato právní forma spojení představuje možnost realizovat přeshraniční spolupráci v rámci Evropské unie. Regionálním a místním orgánům umožňuje vytvářet přeshraniční seskupení s právní subjektivitou. Tuto variantu připravuje Euroregion Nisa a považuje ji za nejschůdnější. V obsáhlé diskusi přítomní probrali testovací podklady z Euroregionu Glacensis ohledně vykazování výdajů. Zástupci euroregionů by také rádi posílili své Fondy malých projektů o možnosti malých investic pro kulturní památky s navýšením rozpočtu. Shodli se také na navázání užší spolupráce s Česko-německým fondem budoucnosti. Pro další přípravu Fondu malých projektů se sejdou zástupci euroregionů 23. května 2019. Za náš euroregion se jednání zúčastnil jednatel Mgr. František Bína a finanční manažerka Ing. Petra Konečná, která v diskusích prokázala svou profesionalitu a důkladnou znalost problematiky.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.