Hospodářství a turistika

Montanregion posílí přeshraniční spolupráci

V sídle Okresní hospodářské komory v Mostě jednala 27. srpna komise pro hospodářství a turistiku Euroregionu Krušnohoří pod taktovkou její předsedkyně Ing. Ivany Košanové. Členové komise projednali přípravu nového dotačního období, informovali se o dosavadních úspěšných projektech a připravili nové projektové záměry. Předseda německé části komise Mathias Lißke informoval komisi o zapsání Montanregionu na seznam kulturního dědictví lidstva UNESCO. Byl ostatně i účastníkem i očitým svědkem jeho schválení v Baku. Hornický region Krušnohoří byl celou dobu naší prioritou. Od samého počátku projekt Montanregion řídil na saské straně právě Mathias. Lißke, na české straně Dr. Adam Šrejbr za Ústecký kraj. Světové dědictví znamená nejen posílení turistiky v našem euroregionu, ale i významné posílení spolupráce obou stran euroregionu na jeho základě a bude se od něj odvíjet mnoho dalších společných projektů. Komise se poté zabývala rozvojovou strategií euroregionu. Měla být součástí velkého projektu, který připravoval a podal za oba Euroregiony Krušnohoří a Egrensis jako leadpartner Euregio Egrensis, ale bohužel projekt neprošel v SAB, a proto se připraví do dalšího programového období.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.