Hospodářství a turistika

Montanregion posílí přeshraniční spolupráci

V sídle Okresní hospodářské komory v Mostě jednala 27. srpna komise pro hospodářství a turistiku Euroregionu Krušnohoří pod taktovkou její předsedkyně Ing. Ivany Košanové. Členové komise projednali přípravu nového dotačního období, informovali se o dosavadních úspěšných projektech a připravili nové projektové záměry. Předseda německé části komise Mathias Lißke informoval komisi o zapsání Montanregionu na seznam kulturního dědictví lidstva UNESCO. Byl ostatně i účastníkem i očitým svědkem jeho schválení v Baku. Hornický region Krušnohoří byl celou dobu naší prioritou. Od samého počátku projekt Montanregion řídil na saské straně právě Mathias. Lißke, na české straně Dr. Adam Šrejbr za Ústecký kraj. Světové dědictví znamená nejen posílení turistiky v našem euroregionu, ale i významné posílení spolupráce obou stran euroregionu na jeho základě a bude se od něj odvíjet mnoho dalších společných projektů. Komise se poté zabývala rozvojovou strategií euroregionu. Měla být součástí velkého projektu, který připravoval a podal za oba Euroregiony Krušnohoří a Egrensis jako leadpartner Euregio Egrensis, ale bohužel projekt neprošel v SAB, a proto se připraví do dalšího programového období.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.