Muzea a kulturní památky

Komise pro muzea a kulturní památky Euroregionu Krušnohoří se sešla v pondělí 26. srpna na zámku Krásný Dvůr. Jednání této aktivní komise se zúčastnil i nový předseda našeho euroregionu Ing. Vlastimil Vozka, který se do práce euroregionu aktivně zapojuje. Poprvé se jednání zúčastnila i nová jednatelka německé části euroregionu Veronika Jahn a představila se zde také nová členka komise Kateřina Herzánová z Horského klubu Lesná. Prezentovala jeho aktivity a úspěšný projekt výstavby krušnohorského muzea tak zajímavě, že se komise rozhodla na její návrh uspořádat příští jednání na Lesné.

Komise se zájmem vyslechla informaci o zařazení Montanregionu na seznam kulturního dědictví UNESCO od očitého svědka, Dr. Adama Šrejbra z odboru kultura a památkové péče Ústeckého kraje, významného člena naší komise. Komise stála u zrodu tohoto projektu a doprovázela ho celou dobu. Zúčastní se také 12. 9. konference v Mostě na toto téma.

Důležitými body byly projektové záměry komise a rozvojová strategie euroregionu z pohledu muzeí a kulturních památek. Ředitelka chomutovského muzea Mgr. Prontekerová, a Dr. Blaschke z annaberského muzea připravili již 14. května roku 2018 první koncept této strategie a užší skupina v něm bude pokračovat s doplněním o využití Montanregionu. Zástupci jednotlivých muzeí a kulturních památek využili jednání k výměně zkušeností a informovali se navzájem o aktuálním dění ve svých zařízeních a o úspěšných společně realizovaných přeshraničích projektech.

Na závěr provedla kastelánka zámku Mgr. Michaela Hofmannová, aktivní členka komise, účastníky jednání zámkem Krásný Dvůr, který rozhodně stojí za návštěvu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.