Muzea a kulturní památky

Komise pro muzea a kulturní památky Euroregionu Krušnohoří se sešla v pondělí 26. srpna na zámku Krásný Dvůr. Jednání této aktivní komise se zúčastnil i nový předseda našeho euroregionu Ing. Vlastimil Vozka, který se do práce euroregionu aktivně zapojuje. Poprvé se jednání zúčastnila i nová jednatelka německé části euroregionu Veronika Jahn a představila se zde také nová členka komise Kateřina Herzánová z Horského klubu Lesná. Prezentovala jeho aktivity a úspěšný projekt výstavby krušnohorského muzea tak zajímavě, že se komise rozhodla na její návrh uspořádat příští jednání na Lesné.

Komise se zájmem vyslechla informaci o zařazení Montanregionu na seznam kulturního dědictví UNESCO od očitého svědka, Dr. Adama Šrejbra z odboru kultura a památkové péče Ústeckého kraje, významného člena naší komise. Komise stála u zrodu tohoto projektu a doprovázela ho celou dobu. Zúčastní se také 12. 9. konference v Mostě na toto téma.

Důležitými body byly projektové záměry komise a rozvojová strategie euroregionu z pohledu muzeí a kulturních památek. Ředitelka chomutovského muzea Mgr. Prontekerová, a Dr. Blaschke z annaberského muzea připravili již 14. května roku 2018 první koncept této strategie a užší skupina v něm bude pokračovat s doplněním o využití Montanregionu. Zástupci jednotlivých muzeí a kulturních památek využili jednání k výměně zkušeností a informovali se navzájem o aktuálním dění ve svých zařízeních a o úspěšných společně realizovaných přeshraničích projektech.

Na závěr provedla kastelánka zámku Mgr. Michaela Hofmannová, aktivní členka komise, účastníky jednání zámkem Krásný Dvůr, který rozhodně stojí za návštěvu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.