Kultura a mládež

Tato nejdéle působící komise Euroregionu Krušnohoří se sešla 28. srpna ve Vejprtech, v místě mnohých společných projektů se sousedním Bärensteinem. Komisi o nich informovala jak starostka Vejprt Jitka Gavdunová, tak i její kolega, nový starosta Bärensteinu Silvio Wagner. Jednání se poprvé zúčastnila nová jednatelka německé části Veronika Jahn, představil se zde nový projektový manager Daniel Grossmann a přijel i předseda české části euroregionu Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, který se o činnost komise velmi zajímá. Všichni vřele uvítali bývalou jednatelku Beatu Ebenhöh, která se zde rozloučila se svou komisí, která jí obzvláště přirostla k srdci.

Komise se na svém jednání seznámila s přípravou nového programu a vyjádřila uspokojení nad tím, že bude zachován Fond malých projektů a nebude nutné vytvořit přeshraniční právní subjekt. Všichni znovu vyjádřili přání, aby se ve Fondu malých projektů nekrátily opakované projekty a aby nový program byl bez zbytečné byrokracie.

Pro rozhodování Lokálního řídícího výboru o malých projektech komise vypracovala stanoviska ke třem projektům ve své oblasti a doporučila je s připomínkami k přijetí.

Dlouho členové komise diskutovali o Ceně Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za vynikající přeshraniční spolupráci. Zatím jsou navrženi na české straně 4 kandidáti, ale vzhledem k tomu, že termín podávání návrhů byl stanoven na 15. září, komise odložila zpracování svého stanoviska s návrhem na příští jednání dne 13.11.2019.

Tradičním projektem komise je adventní koncert. Uskuteční se tentokrát dne 30. 11. 2019 ve Freibergu. Připravuje ho na české straně Martina Ďurdíková a na saské Dipl.-Ing. Andreas Schwinger z Freibergu. Koncertu se zúčastní celkem 8 pěveckých sborů.

Jedním ze záměrů komise je představení českých umělců v Sasku poté, co se umělci ze Saska představili v Mostě. Pro podání a organizaci takového projetu je zapotřebí německého partnera, bohužel se zatím nenašel.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ZASEDÁNÍ ČESKO-NĚMECKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMISE

Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemného  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

Poslední novinky

Dne 23. února 2024 se konalo pravidelné jednání Správní rady Euroregionu Krušnohoří videokonferenčně.  Zde je stručný souhrn jednání.
Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemného  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.
Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.