Kultura a mládež

Tato nejdéle působící komise Euroregionu Krušnohoří se sešla 28. srpna ve Vejprtech, v místě mnohých společných projektů se sousedním Bärensteinem. Komisi o nich informovala jak starostka Vejprt Jitka Gavdunová, tak i její kolega, nový starosta Bärensteinu Silvio Wagner. Jednání se poprvé zúčastnila nová jednatelka německé části Veronika Jahn, představil se zde nový projektový manager Daniel Grossmann a přijel i předseda české části euroregionu Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, který se o činnost komise velmi zajímá. Všichni vřele uvítali bývalou jednatelku Beatu Ebenhöh, která se zde rozloučila se svou komisí, která jí obzvláště přirostla k srdci.

Komise se na svém jednání seznámila s přípravou nového programu a vyjádřila uspokojení nad tím, že bude zachován Fond malých projektů a nebude nutné vytvořit přeshraniční právní subjekt. Všichni znovu vyjádřili přání, aby se ve Fondu malých projektů nekrátily opakované projekty a aby nový program byl bez zbytečné byrokracie.

Pro rozhodování Lokálního řídícího výboru o malých projektech komise vypracovala stanoviska ke třem projektům ve své oblasti a doporučila je s připomínkami k přijetí.

Dlouho členové komise diskutovali o Ceně Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za vynikající přeshraniční spolupráci. Zatím jsou navrženi na české straně 4 kandidáti, ale vzhledem k tomu, že termín podávání návrhů byl stanoven na 15. září, komise odložila zpracování svého stanoviska s návrhem na příští jednání dne 13.11.2019.

Tradičním projektem komise je adventní koncert. Uskuteční se tentokrát dne 30. 11. 2019 ve Freibergu. Připravuje ho na české straně Martina Ďurdíková a na saské Dipl.-Ing. Andreas Schwinger z Freibergu. Koncertu se zúčastní celkem 8 pěveckých sborů.

Jedním ze záměrů komise je představení českých umělců v Sasku poté, co se umělci ze Saska představili v Mostě. Pro podání a organizaci takového projetu je zapotřebí německého partnera, bohužel se zatím nenašel.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.