Kultura a mládež

Tato nejdéle působící komise Euroregionu Krušnohoří se sešla 28. srpna ve Vejprtech, v místě mnohých společných projektů se sousedním Bärensteinem. Komisi o nich informovala jak starostka Vejprt Jitka Gavdunová, tak i její kolega, nový starosta Bärensteinu Silvio Wagner. Jednání se poprvé zúčastnila nová jednatelka německé části Veronika Jahn, představil se zde nový projektový manager Daniel Grossmann a přijel i předseda české části euroregionu Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, který se o činnost komise velmi zajímá. Všichni vřele uvítali bývalou jednatelku Beatu Ebenhöh, která se zde rozloučila se svou komisí, která jí obzvláště přirostla k srdci.

Komise se na svém jednání seznámila s přípravou nového programu a vyjádřila uspokojení nad tím, že bude zachován Fond malých projektů a nebude nutné vytvořit přeshraniční právní subjekt. Všichni znovu vyjádřili přání, aby se ve Fondu malých projektů nekrátily opakované projekty a aby nový program byl bez zbytečné byrokracie.

Pro rozhodování Lokálního řídícího výboru o malých projektech komise vypracovala stanoviska ke třem projektům ve své oblasti a doporučila je s připomínkami k přijetí.

Dlouho členové komise diskutovali o Ceně Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za vynikající přeshraniční spolupráci. Zatím jsou navrženi na české straně 4 kandidáti, ale vzhledem k tomu, že termín podávání návrhů byl stanoven na 15. září, komise odložila zpracování svého stanoviska s návrhem na příští jednání dne 13.11.2019.

Tradičním projektem komise je adventní koncert. Uskuteční se tentokrát dne 30. 11. 2019 ve Freibergu. Připravuje ho na české straně Martina Ďurdíková a na saské Dipl.-Ing. Andreas Schwinger z Freibergu. Koncertu se zúčastní celkem 8 pěveckých sborů.

Jedním ze záměrů komise je představení českých umělců v Sasku poté, co se umělci ze Saska představili v Mostě. Pro podání a organizaci takového projetu je zapotřebí německého partnera, bohužel se zatím nenašel.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.