Rada Euroregionu Krušnohoří v Podbořanech

V hotelu Národní dům v Podbořanech se sešla 30. srpna poprázdninová rada našeho euroregionu, aby projednala přípravu nového programu, zajištění přechodné období a přípravu zasedání Lokálního řídícího výboru, který rozhodne 9. září o předložených projektech. Rada pověřila Mgr. Pištoru a Ing. Vozku, aby dojednali termín s odpovědnými zástupci MMR ČR ohledně možnosti získat prostředky z jiných nevyužitých programů, protože na české straně jsou prostředky Fondu malých projektů vyčerpány. Projednat by chtěli také situaci euroregionu do zahájení nového programu. Informační materiály k novému programu zaslal Pavel Branda, zástupce euroregionů v Bruselu. Rada s uspokojením přijala zprávu, že Fond malých projektů bude zachován, a že nebude zapotřebí vytvářet společnou přeshraniční strukturu. Rada podrobně projednala čtyři navržené projekty a po připomínkách je doporučila k přijetí. Na programu byla také Cena Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci. Vzhledem k tomu, že návrhy je možné podávat až do 15. září, rada k nim zatím nezaujala stanovisko. Problém nastává s vydáváním dvojjazyčného zpravodaje Infopress. Euregio Egrensis mělo být žadatelem velkého projektu, ve kterém jsme měli být projektovým partnerem. Obsahovat měl kromě mediální spolupráce i rozvojovou strategii a další aktivity, ale nebyl podán. V dalším období již ale prostředky na velké projekty k dispozici nebudou. V jednatelství euroregionu na saské straně došlo k zásadním změnám, veškerý personál je zcela nový, a proto se do přípravy Infopressu nezapojuje. Rada flexibilně rozhodla vydávat Infopress pouze na webových stránkách a v případě, že německá strana nebude spolupracovat, jen v české verzi.

Na jednání přijal pozvání zakládající člen Euroregionu Krušnohoří, někdejší starosta Podbořan a také poslanec Parlamentu ČR Ing. Josef Čerňanský, který rád zavzpomínal na počátky našeho sdružení. Na závěr provedl oblíbený člen rady, starosta Podbořan Mgr. Radek Reindl, účastníky jednání areálem zdejšího wellness a fitness centra.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ZASEDÁNÍ ČESKO-NĚMECKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMISE

Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemného  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

Poslední novinky

Dne 23. února 2024 se konalo pravidelné jednání Správní rady Euroregionu Krušnohoří videokonferenčně.  Zde je stručný souhrn jednání.
Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemného  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.
Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.