Rada Euroregionu Krušnohoří v Podbořanech

V hotelu Národní dům v Podbořanech se sešla 30. srpna poprázdninová rada našeho euroregionu, aby projednala přípravu nového programu, zajištění přechodné období a přípravu zasedání Lokálního řídícího výboru, který rozhodne 9. září o předložených projektech. Rada pověřila Mgr. Pištoru a Ing. Vozku, aby dojednali termín s odpovědnými zástupci MMR ČR ohledně možnosti získat prostředky z jiných nevyužitých programů, protože na české straně jsou prostředky Fondu malých projektů vyčerpány. Projednat by chtěli také situaci euroregionu do zahájení nového programu. Informační materiály k novému programu zaslal Pavel Branda, zástupce euroregionů v Bruselu. Rada s uspokojením přijala zprávu, že Fond malých projektů bude zachován, a že nebude zapotřebí vytvářet společnou přeshraniční strukturu. Rada podrobně projednala čtyři navržené projekty a po připomínkách je doporučila k přijetí. Na programu byla také Cena Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci. Vzhledem k tomu, že návrhy je možné podávat až do 15. září, rada k nim zatím nezaujala stanovisko. Problém nastává s vydáváním dvojjazyčného zpravodaje Infopress. Euregio Egrensis mělo být žadatelem velkého projektu, ve kterém jsme měli být projektovým partnerem. Obsahovat měl kromě mediální spolupráce i rozvojovou strategii a další aktivity, ale nebyl podán. V dalším období již ale prostředky na velké projekty k dispozici nebudou. V jednatelství euroregionu na saské straně došlo k zásadním změnám, veškerý personál je zcela nový, a proto se do přípravy Infopressu nezapojuje. Rada flexibilně rozhodla vydávat Infopress pouze na webových stránkách a v případě, že německá strana nebude spolupracovat, jen v české verzi.

Na jednání přijal pozvání zakládající člen Euroregionu Krušnohoří, někdejší starosta Podbořan a také poslanec Parlamentu ČR Ing. Josef Čerňanský, který rád zavzpomínal na počátky našeho sdružení. Na závěr provedl oblíbený člen rady, starosta Podbořan Mgr. Radek Reindl, účastníky jednání areálem zdejšího wellness a fitness centra.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.