Rada Euroregionu Krušnohoří v Podbořanech

V hotelu Národní dům v Podbořanech se sešla 30. srpna poprázdninová rada našeho euroregionu, aby projednala přípravu nového programu, zajištění přechodné období a přípravu zasedání Lokálního řídícího výboru, který rozhodne 9. září o předložených projektech. Rada pověřila Mgr. Pištoru a Ing. Vozku, aby dojednali termín s odpovědnými zástupci MMR ČR ohledně možnosti získat prostředky z jiných nevyužitých programů, protože na české straně jsou prostředky Fondu malých projektů vyčerpány. Projednat by chtěli také situaci euroregionu do zahájení nového programu. Informační materiály k novému programu zaslal Pavel Branda, zástupce euroregionů v Bruselu. Rada s uspokojením přijala zprávu, že Fond malých projektů bude zachován, a že nebude zapotřebí vytvářet společnou přeshraniční strukturu. Rada podrobně projednala čtyři navržené projekty a po připomínkách je doporučila k přijetí. Na programu byla také Cena Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci. Vzhledem k tomu, že návrhy je možné podávat až do 15. září, rada k nim zatím nezaujala stanovisko. Problém nastává s vydáváním dvojjazyčného zpravodaje Infopress. Euregio Egrensis mělo být žadatelem velkého projektu, ve kterém jsme měli být projektovým partnerem. Obsahovat měl kromě mediální spolupráce i rozvojovou strategii a další aktivity, ale nebyl podán. V dalším období již ale prostředky na velké projekty k dispozici nebudou. V jednatelství euroregionu na saské straně došlo k zásadním změnám, veškerý personál je zcela nový, a proto se do přípravy Infopressu nezapojuje. Rada flexibilně rozhodla vydávat Infopress pouze na webových stránkách a v případě, že německá strana nebude spolupracovat, jen v české verzi.

Na jednání přijal pozvání zakládající člen Euroregionu Krušnohoří, někdejší starosta Podbořan a také poslanec Parlamentu ČR Ing. Josef Čerňanský, který rád zavzpomínal na počátky našeho sdružení. Na závěr provedl oblíbený člen rady, starosta Podbořan Mgr. Radek Reindl, účastníky jednání areálem zdejšího wellness a fitness centra.

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.