JEDNÁNÍ DOPRAVNÍ KOMISE

Členové dopravní komise jednali u kulatého stolu dne 10.10. 2023 na Magistrátu města Mostu, kde je osobně přivítal primátor města, Ing. Marek Hrvol. Primátor vyjádřil podporu euroregionu a popřál komisi věcné a konstruktivní jednání, které vedl nový předseda české části komise, Ing. Vojtěch Brzoň, tajemník dopravní komise města Mostu.
Na programu nechyběla aktuální prezentace k Fondu malých projektů 2021-2027. Malé projekty přeshraničního setkávání ( tzv. people-to-people) bude možné podávat přes dotační portál euroregionů pouze elektronicky koncem října 2023.
Předsedkyně německé části, paní Claudia Landgraf poskytla komisi informace z přeshraničního dopravního workshopu, který se konal 14. září v Berlíně.  Ten byl zaměřen na přeshraniční veřejnou dopravu a železnice. Na workshopu byl zastoupen Německý spolkový sněm se sídlem v Berlíně. příslušné úřady Bavorska a Saska, ministerstvo dopravy, český konzulát a české dopravní podniky.
V odborných přednáškách byly představeny přeshraniční projekty,  s cílem propojovat města, obce a turistické oblasti v příhraničním území.
Ing. Petr Fišer z Nadačního fondu Moldavská dráha/Teplitzer Semmering představil aktuální aktivity k překlenutí chybějící dráhy mezi Moldavou a Freibergem.  Představil projekt, který se konal  30. 9. 2023 pod zastřešujícím titulem „Moldavská dráha žije!“ Slavilo se  130. výročí od otevření nádraží v Louce u Litvínova a zahrnoval V. oficiální symbolické znovupropojení Freiberské/Moldavské dráhy a II. česko-německé  setkání  železničních spolků a přátel železnice. Pokud bude schválen navazující velký projekt z programu Interreg, bude se moct fond spolu se saským partnerem a Oblastním muzeem v Mostě zaměřit na právní analýzu drážních objektů na německé straně, práci s veřejností a společnou koncepci s výsledkem zapsání do asociované části UNESCO.
V návaznosti na příspěvek nadačního fondu komise zhlédla video reportáž města Mostu, který se aktivně zapojil do Evropského týdne mobility společnou cyklojízdou na Moldavu, aby tak podpořil místní cyklisty a turistický ruch.
Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=iTyCrPmXC2A
Ing. Vladimír Štochl, obchodní manažer pro Ústecký kraj Českých drah propojil příspěvky s aktuálními možnostmi platných jízdenek pro přeshraniční využití – Elbe-Labe, EGRONET ( Cheb a okolí) a Euro-Nisa-Tiket. O možnosti využívaní přeshraničních jízdenek vás budeme informovat v samostatném článku.
V záměru jednání se komise zaměřila na projektové záměry a výzvy pro zajištění  informační potřeby v případě objížděk, plánovaných uzavírek a  výluk v podobě sdíleného portálu. Euroregion bude pravidelně připomínat také dopravní spoje. Např. pravidelně jezdí  autobusové spojení Olbernhau- Litvínov https://www.imostecko.cz/src/uploads/letacek-dpuk-linka-521-litvinov-olbernhau.pdf
Jednání komise bylo zakončeno exkurzí na Jezero Most, kde byly představeny dopravní investiční záměry.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě  v Döbeln, které zahájil pan  Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko,  se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Poslední novinky

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 
9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník.