KULTURNÍ KOMISE NA ZÁMKU WOLKENSTEIN

Členy česko-německé komise pro kulturu a mládež přivítal osobně na radnici dne 21.9.2023 starosta města Wolkenstein, pan Wolfram Liebing. V úvodu jednání pohovořil o aktuálním dění ve městě, o možnostech vzdělávání, sportovního, kulturního a turistického vyžití. Neopomenul vyzdvihnout dlouhodobou přeshraniční spolupráci a společné projekty s partnerským městem Postoloprty, které je aktivním členem euroregionu.
Protože touto komisí prochází nejvíce projektových záměrů, představili jsme podrobněji v přehledné prezentaci Fond malých projektů 2021-2027, který je zaměřen na setkávací projekty, organizaci a realizaci přeshraničních akcí, výměnu skupin a vzdělávacích akcí s maximální výši způsobilých nákladů 30 000,00 EUR.  Komise kvitovala implementaci vyúčtování na základě zjednodušené metody vykazování ve formě jednotkových nákladů na osobu a den.  Realizační dokument pro FMP, včetně prezentací je k dispozici na https://euroreg.cz/fond-malych-projektu/ .
K dalším bodům programu patřily projektové náměty, především tradiční adventní koncert euroregionu, výměna divadelních představení a přeshraniční kulturní akce.
V závěru programu členové komise doporučili z došlých návrhů na CENU EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE 2023 jednoho českého a jednoho německého kandidáta. Stanovisko bude předána správní radě a představenstvu, které následně držitele zvolí. Slavnostní předání ceny se uskuteční 21.11.2023 na Lesné.
I tato komise ukončila své jednání aktivně, prohlídkou zámku Wolkenstein. Ten byl původně postaven jako rezidenční palác pro vévodu saského Jindřicha II.  po roce 1500 ze středověkého hradního komplexu Waldenburg. Nyní se zde nachází muzeum o historii města se stálou expozicí „Země ametystů“ a v bývalém žaláři je k vidění sbírka o historii středověké jurisdikce.

 

 

 

 

 


Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.