KULTURNÍ KOMISE NA ZÁMKU WOLKENSTEIN

Členy česko-německé komise pro kulturu a mládež přivítal osobně na radnici dne 21.9.2023 starosta města Wolkenstein, pan Wolfram Liebing. V úvodu jednání pohovořil o aktuálním dění ve městě, o možnostech vzdělávání, sportovního, kulturního a turistického vyžití. Neopomenul vyzdvihnout dlouhodobou přeshraniční spolupráci a společné projekty s partnerským městem Postoloprty, které je aktivním členem euroregionu.
Protože touto komisí prochází nejvíce projektových záměrů, představili jsme podrobněji v přehledné prezentaci Fond malých projektů 2021-2027, který je zaměřen na setkávací projekty, organizaci a realizaci přeshraničních akcí, výměnu skupin a vzdělávacích akcí s maximální výši způsobilých nákladů 30 000,00 EUR.  Komise kvitovala implementaci vyúčtování na základě zjednodušené metody vykazování ve formě jednotkových nákladů na osobu a den.  Realizační dokument pro FMP, včetně prezentací je k dispozici na https://euroreg.cz/fond-malych-projektu/ .
K dalším bodům programu patřily projektové náměty, především tradiční adventní koncert euroregionu, výměna divadelních představení a přeshraniční kulturní akce.
V závěru programu členové komise doporučili z došlých návrhů na CENU EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE 2023 jednoho českého a jednoho německého kandidáta. Stanovisko bude předána správní radě a představenstvu, které následně držitele zvolí. Slavnostní předání ceny se uskuteční 21.11.2023 na Lesné.
I tato komise ukončila své jednání aktivně, prohlídkou zámku Wolkenstein. Ten byl původně postaven jako rezidenční palác pro vévodu saského Jindřicha II.  po roce 1500 ze středověkého hradního komplexu Waldenburg. Nyní se zde nachází muzeum o historii města se stálou expozicí „Země ametystů“ a v bývalém žaláři je k vidění sbírka o historii středověké jurisdikce.

 

 

 

 

 


		
Facebook
Twitter
LinkedIn

DOTAČNÍ PORTÁL FMP SPUŠTĚN

Od dnešního dne lze podávat malé projekty přeshraničního setkávání (tzv. people-to-people) s místním dosahem, krátkou dobou trvání a rozpočtem celkových nákladů ve výši maximálně 30 000 EUR.
V roce 2023 lze podávat žádosti pouze pro setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků s termínem realizace do konce roku 2023. Tyto projekty jsou financovány prostřednictvím jednotkových nákladů s pevnou jednotkovou sazbou nákladů.

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V KULTURNÍM CENTRU V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ

Program správní rady dne 27.10. 2023 projednali členové rady v Kulturním centru v Klášterci nad Ohří. Jak bývá zvykem úvodního slova se ujal hostitel, Ing. Štefan Drozd, starosta města Klášterce nad Ohří, který představil aktuální projektové záměry a akce města. Následovaly jednotlivé body programu:

KOMISE PRO MUZEA A KULTURNÍ PAMÁTKY V GALERII BENEDIKTA REJTA V LOUNECH

Protože se jednání komise pro muzea a kulturní památky konalo na české straně, byla vybrána Galerie Benedikta Rejta v Lounech, kde nás osobně dne 23.10. 2023 přivítala paní Kateřina Melenová, ředitelka galerie a členka komise.
Předseda české části komise, Michal Soukup představil svého nástupce na postu ředitele Oblastního muzea a galerie v Mostě, Michala Vavrocha, který po schválení správní radou bude pokračovat v předsednictví  české části komise.

USTAVUJÍCÍ LOKÁLNÍ ŘÍDÍCÍ VÝBOR FONDU MALÝCH PROJEKTŮ

Dne 18.10. 2023 se konal ustavující Lokální řídící výbor Fondu malých projektů. Výbor složený z 8 českých a 8 německých členů bude schvalovat projekty v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česko-Sasko 2021-2027 z projektu „Fond malých projektů Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří“

SOCIÁLNÍ KOMISE SI VYMĚNILA ZKUŠENOSTI S PODPOROU SOCIÁLNĚ SLABŠÍCH OBYVATEL

„Jak žijí sociálně slabší obyvatelé v zemském okresu Krušnohoří“ bylo hlavní téma jednání sociálně komise, která se sešla na zemském úřadu v Annabergu dne 11.10.2023. Němečtí členové komise v přehledné a podrobné prezentaci představili komplexní systém sociální podpory, který se dělí na tzv. občanské peníze a příspěvek na bydlení.

Poslední novinky

Od dnešního dne lze podávat malé projekty přeshraničního setkávání (tzv. people-to-people) s místním dosahem, krátkou dobou trvání a rozpočtem celkových nákladů ve výši maximálně 30 000 EUR. V roce 2023 lze podávat žádosti pouze pro setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků s termínem realizace do konce roku 2023. Tyto projekty jsou financovány prostřednictvím jednotkových nákladů s pevnou jednotkovou sazbou nákladů.
Program správní rady dne 27.10. 2023 projednali členové rady v Kulturním centru v Klášterci nad Ohří. Jak bývá zvykem úvodního slova se ujal hostitel, Ing. Štefan Drozd, starosta města Klášterce nad Ohří, který představil aktuální projektové záměry a akce města. Následovaly jednotlivé body programu:
Protože se jednání komise pro muzea a kulturní památky konalo na české straně, byla vybrána Galerie Benedikta Rejta v Lounech, kde nás osobně dne 23.10. 2023 přivítala paní Kateřina Melenová, ředitelka galerie a členka komise. Předseda české části komise, Michal Soukup představil svého nástupce na postu ředitele Oblastního muzea a galerie v Mostě, Michala Vavrocha, který po schválení správní radou bude pokračovat v předsednictví  české části komise.