KOMISE PRO KRIZOVÝ MANAGEMENT ZASEDALA V NOVÉ POŽÁRNÍ STANICI V MOSTĚ

Jubilejní zasedání komise se konalo  dne 19.09.2023 v nové požární stanici a v sídle Územního odboru Most HZS Ústeckého kraje na adrese Dělnická 163 v Mostě.  V úvodu jednání  předseda německé části pan Steffen Kräher zrekapituloval 30 let  činnosti komise a  poděkoval všem členům komise, jednatelům a zaměstnancům kanceláří euroregionu. První společné zasedání české a německé odborné komise krizového managementu proběhlo dne 08.03.1995 na Lesné a zaměřilo se na téma překračování hranic záchrannými službami v případě přeshraniční pomoci, a zejména na použitelnost hraničních přechodů a na to, zda mají záchranné služby mít s sebou průkazy totožnosti nebo cestovní pasy. V průběhu let komise projednala mnoho přeshraničním témat, včetně mezivládní dohody o přeshraniční pomoci, kterou se podařilo po opakovaném upozorňování do značné míry ovlivnit. Kromě odborné výměny zkušeností se ale členové zúčastnili i několika cvičení hasičských sborů a civilní ochrany. Několik projektů bylo realizováno nebo zahájeno samotnou komisí, např. jazykové kurzy pro německé a české příslušníky hasičského záchranného sboru, což také vedlo ke spolupráci mezi hasičskými sbory a dokonce k přátelství. Velmi úspěšná a dlouhodobá je realizace česko-německé soutěže hasičských sborů mládeže, která se bohužel v posledních letech zastavila kvůli pandemii koronaviru. Doufáme, že se nám podaří tento projekt oživit v roce 2024.
V druhé části byla komise seznámena společným sekretariátem podrobně s Fondem malých projektů. Prostřednictvím saské části euroregionu se budou moct podávat malé setkávací projekty, jejichž  celková výše nákladů nepřesáhne 30 000,00 EUR přes dotační portál elektronicky nejpozději koncem října 2023.
Upozornili jsme také komisi na dodatečné požadavky v opatření M.2.2 – požární ochrana, zdravotnické záchranné služby a civilní ochrana https://www.sn-cz2027.eu/cz/aktuality/novinky/dodatecne-pozadavky-na-projekty-v-prioritni-ose-2-opatreni-m-22.
V bodě různé se s komisí po dlouholeté a úspěšné činnosti rozloučil předseda české části, Ing. Jiří Hlinka. I jemu patří velké poděkování. Nového předsedu zvolí rada na návrh komise na svém příští jednání.
Tradiční tečka za jednáním vedla požární stanicí, kde jsme měli možnost s odborným výkladem projít všechny prostory této moderní a nově zrekonstruované stanice. Děkujeme mosteckému hasičskému sboru za zázemí pro jednání a exkurzi. Příští jednání se uskuteční na německé straně 29.2.2024.

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.