Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány:

  • Euroregion byl transformován ke dni 14.8. na zapsaný spolek u Krajského soudu v Ústí nad Labem
  • Informovali jsme členy správní rady o výsledku 1. Monitorovacího výboru dne 28.6./29.6. Monitorovací výbor programu Interreg Česko – Sasko schválil 29. června 2023 na svém zasedání v Kostelci nad Ohří v České republice prvních 13 projektů, včetně 4 Fondů malých projektů. Tisková zpráva: https://www.sn-cz2027.eu/cz/aktuality/tiskove-zpravy/253-milionu-eur-z-efrr-pro-nove-preshranicni-projekty
  • Představili jsme správní radě projektové záměry, které plánujeme v roce 2024-2026 v Programu Interreg realizovat. V případě schválení budeme spolupracovat na vzdělávacích projektech s TU v Drážďanech, UJEP v Ústí nad Labem, Euroregionem Labe/Elbe, Euroregionem Nisa/Neisse, Euroregio Egrensis a s Euroregionem Erzgebirge.
  • Rada byla informována o programu a tématech v česko-německých odborných komisích, o změnách v personálním obsazení v komisích a o výstupech z jednání ASOCIACE EUROREGIONŮ ČR.
  • Zástupce odboru regionálního rozvoje Ing. Pavel Hajšman informoval o pozvání Euroregionu Krušnohoří k jednání dne 1.11. 2023 k přeshraniční spolupráci v rámci projektu Strategie česko-saského pohraničí na Krajský úřad ÚK.
    →Příští zasedání správní rady se uskuteční 27.10. 2023 v Klášterci nad Ohří prezenčně.
Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.