KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NAVŠTÍVILA LESNÍ ZÁŽITKOVÉ CENTRUM V POCKAU

Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Hlavním bodem jednání byly aktuální informace o realizaci sasko-českého Programu Interreg 2021-2027. Elke Zepak seznámila členy s implementací Realizačního dokumentu Fondu malých projektů. V druhé části jednání  proběhla odborná výměna názorů. Základem byla prezentace Ingo Reinholda, vedoucího lesního revíru Marienberg Státního podniku Sachsenforst, která obsahovala identifikaci současných a budoucích výzev, kterým les v Krušných horách čelí. Extrémní povětrnostní jevy a s tím spojené napadení kůrovcem mají zásadní vliv na vzhled lesa. Členové komise také mohli zjistit, jak se pravděpodobně bude vyvíjet stromová populace v důsledku klimatických změn.
Dalším těžištěm práce v lesním okrese Marienberg je lesní vzdělávání – jeho centrálním místem je lesní zážitkové centrum v Heinzebank, které bylo otevřeno v květnu 2023. Znalosti o lesích jsou zde předávány velmi přehledným způsobem. O tom, že tato osvětová práce je pro tým lesního zážitkového centra srdeční záležitostí, se mohli členové pracovní skupiny na vlastní oči přesvědčit při prohlídce. Primární cílovou skupinou jsou v současné době skupiny MŠ a ZŠ, tým by si přál rozšíření kapacity a s tím související navýšení personálu. V závěru jednání měli členové komise možnost si lesní školku prohlédnout.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.