SOCIÁLNÍ KOMISE SI VYMĚNILA ZKUŠENOSTI S PODPOROU SOCIÁLNĚ SLABŠÍCH OBYVATEL

Dávky vyplácí Job centrum, které je organizační složkou okresního úřadu.
V okresu Krušnohoří žije 330 tis. obyvatel, z tohoto počtu pobírá dávky 3-4 %. Odborná výměna zkušeností k tomuto tématu ukázala odlišnosti, ale i podobné principy podpory na obou stranách hranice, včetně změn v souvislosti s přijetím uprchlíků z Ukrajiny.
Navazující téma „Nábytkové banky“ si připravila česká strana. Na komisi jsme pozvali zástupkyni spolku Vavřinec paní Mgr. Miroslavu Hrdličková, která projekt představila https://nbuk.cz/
Zájem o toto téma ze saské strany byl tak velký, že komise plánuje navštívit v létě sídlo banky v Žatci a vyměnit si tak zkušenosti se saskou nábytkovou burzou. Děkujeme paní Hrdličkové za pozvání a poskytnutí zázemí pro jednání.
I této komisi měl společný sekretariát možnost představit start Fondu malých projektů 2021-2027. Podrobné informace aktualizujeme na https://euroreg.cz/fond-malych-projektu/.
Po ukončení jednání se členové komise přesunuli do nedaleké chráněné dílny, kde byla zástupkyní organizace představena síť služeb uvedené organizace (chráněné dílny, chráněné bydlení, stacionář) pro osoby všech věkových kategorií.  Měli jsme možnost nahlédnout do všech dílen,  kde je zaměstnáno více jak 120 mentálně (tělesně) i duševně postižených https://lebenshilfewerk-ana.de/.
Příští jednání komise se uskuteční opět na německé straně na základě velkého zájmu o  výměnu zkušeností, která byla navázána na předešlém jednání komise v Hospici v Mostě. Team pracovníků Hospice a paliativní péče v Oederanu pozval členy na jaře do svého zařízení.

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.