SOCIÁLNÍ KOMISE SI VYMĚNILA ZKUŠENOSTI S PODPOROU SOCIÁLNĚ SLABŠÍCH OBYVATEL

Dávky vyplácí Job centrum, které je organizační složkou okresního úřadu.
V okresu Krušnohoří žije 330 tis. obyvatel, z tohoto počtu pobírá dávky 3-4 %. Odborná výměna zkušeností k tomuto tématu ukázala odlišnosti, ale i podobné principy podpory na obou stranách hranice, včetně změn v souvislosti s přijetím uprchlíků z Ukrajiny.
Navazující téma „Nábytkové banky“ si připravila česká strana. Na komisi jsme pozvali zástupkyni spolku Vavřinec paní Mgr. Miroslavu Hrdličková, která projekt představila https://nbuk.cz/
Zájem o toto téma ze saské strany byl tak velký, že komise plánuje navštívit v létě sídlo banky v Žatci a vyměnit si tak zkušenosti se saskou nábytkovou burzou. Děkujeme paní Hrdličkové za pozvání a poskytnutí zázemí pro jednání.
I této komisi měl společný sekretariát možnost představit start Fondu malých projektů 2021-2027. Podrobné informace aktualizujeme na https://euroreg.cz/fond-malych-projektu/.
Po ukončení jednání se členové komise přesunuli do nedaleké chráněné dílny, kde byla zástupkyní organizace představena síť služeb uvedené organizace (chráněné dílny, chráněné bydlení, stacionář) pro osoby všech věkových kategorií.  Měli jsme možnost nahlédnout do všech dílen,  kde je zaměstnáno více jak 120 mentálně (tělesně) i duševně postižených https://lebenshilfewerk-ana.de/.
Příští jednání komise se uskuteční opět na německé straně na základě velkého zájmu o  výměnu zkušeností, která byla navázána na předešlém jednání komise v Hospici v Mostě. Team pracovníků Hospice a paliativní péče v Oederanu pozval členy na jaře do svého zařízení.

Facebook
Twitter
LinkedIn

DOTAČNÍ PORTÁL FMP SPUŠTĚN

Od dnešního dne lze podávat malé projekty přeshraničního setkávání (tzv. people-to-people) s místním dosahem, krátkou dobou trvání a rozpočtem celkových nákladů ve výši maximálně 30 000 EUR.
V roce 2023 lze podávat žádosti pouze pro setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků s termínem realizace do konce roku 2023. Tyto projekty jsou financovány prostřednictvím jednotkových nákladů s pevnou jednotkovou sazbou nákladů.

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V KULTURNÍM CENTRU V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ

Program správní rady dne 27.10. 2023 projednali členové rady v Kulturním centru v Klášterci nad Ohří. Jak bývá zvykem úvodního slova se ujal hostitel, Ing. Štefan Drozd, starosta města Klášterce nad Ohří, který představil aktuální projektové záměry a akce města. Následovaly jednotlivé body programu:

KOMISE PRO MUZEA A KULTURNÍ PAMÁTKY V GALERII BENEDIKTA REJTA V LOUNECH

Protože se jednání komise pro muzea a kulturní památky konalo na české straně, byla vybrána Galerie Benedikta Rejta v Lounech, kde nás osobně dne 23.10. 2023 přivítala paní Kateřina Melenová, ředitelka galerie a členka komise.
Předseda české části komise, Michal Soukup představil svého nástupce na postu ředitele Oblastního muzea a galerie v Mostě, Michala Vavrocha, který po schválení správní radou bude pokračovat v předsednictví  české části komise.

USTAVUJÍCÍ LOKÁLNÍ ŘÍDÍCÍ VÝBOR FONDU MALÝCH PROJEKTŮ

Dne 18.10. 2023 se konal ustavující Lokální řídící výbor Fondu malých projektů. Výbor složený z 8 českých a 8 německých členů bude schvalovat projekty v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česko-Sasko 2021-2027 z projektu „Fond malých projektů Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří“

JEDNÁNÍ DOPRAVNÍ KOMISE

Členové dopravní komise jednali u kulatého stolu dne 10.10. 2023 na Magistrátu města Mostu, kde je osobně přivítal primátor města, Ing. Marek Hrvol.

Poslední novinky

Od dnešního dne lze podávat malé projekty přeshraničního setkávání (tzv. people-to-people) s místním dosahem, krátkou dobou trvání a rozpočtem celkových nákladů ve výši maximálně 30 000 EUR. V roce 2023 lze podávat žádosti pouze pro setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků s termínem realizace do konce roku 2023. Tyto projekty jsou financovány prostřednictvím jednotkových nákladů s pevnou jednotkovou sazbou nákladů.
Program správní rady dne 27.10. 2023 projednali členové rady v Kulturním centru v Klášterci nad Ohří. Jak bývá zvykem úvodního slova se ujal hostitel, Ing. Štefan Drozd, starosta města Klášterce nad Ohří, který představil aktuální projektové záměry a akce města. Následovaly jednotlivé body programu:
Protože se jednání komise pro muzea a kulturní památky konalo na české straně, byla vybrána Galerie Benedikta Rejta v Lounech, kde nás osobně dne 23.10. 2023 přivítala paní Kateřina Melenová, ředitelka galerie a členka komise. Předseda české části komise, Michal Soukup představil svého nástupce na postu ředitele Oblastního muzea a galerie v Mostě, Michala Vavrocha, který po schválení správní radou bude pokračovat v předsednictví  české části komise.