USTAVUJÍCÍ LOKÁLNÍ ŘÍDÍCÍ VÝBOR FONDU MALÝCH PROJEKTŮ

Dne 18.10. 2023 se konal ustavující Lokální řídící výbor Fondu malých projektů. Výbor složený z 8 českých a 8 německých členů bude schvalovat projekty v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česko-Sasko 2021-2027 z projektu „Fond malých projektů Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří“, který podal Euroregion Erzgebirge e.V. v prioritní ose Spolupráce a posílení vzájemné důvěry.
V úvodu jednání byla představena pravidla fondu v přehledné prezentaci. Výbor schválil jednací řád a byl seznámen s pokyny k zamezování a řešení střetů zájmů podle nařízení 2018/1046 Evropské komise.
Pro realizaci tzv. malých projektů, jejichž celkové náklady nepřesáhnou 30.000 EUR je k dispozici pro celé dotační období cca. 3 mil. EUR.
Podávat projekty bude možné přes dotační portál, který bude spuštěn koncem října.
Více o fondu se dozvíte zde https://euroreg.cz/fond-malych-projektu/
První podané projekty se budou schvalovat na řádném lokálním řídícím výboru dne 29.11. 2023, který se bude konat v Mostě.
Pro bližší informace neváhejte kontaktovat společný sekretariát.

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.