KOMISE PRO MUZEA A KULTURNÍ PAMÁTKY V GALERII BENEDIKTA REJTA V LOUNECH

Protože se jednání komise pro muzea a kulturní památky konalo na české straně, byla vybrána Galerie Benedikta Rejta v Lounech, kde nás osobně dne 23.10. 2023 přivítala paní Kateřina Melenová, ředitelka galerie a členka komise.
Předseda české části komise, Michal Soukup představil svého nástupce na postu ředitele Oblastního muzea a galerie v Mostě, Michala Vavrocha, který po schválení správní radou bude pokračovat v předsednictví  české části komise.
Program poté obsahoval v úvodu informace k podávání projektů do Fondu malých projektů a v následné diskuzi byl navázán bodem projektových záměrů. Petr Fišer z Českojiřetínského spolku, představil velký projekt s cílem propojení železnic na Moldavsko-Freiberské dráze . Součástí projektu bude muzejní expozice na nádraží v Louce u Litvínova, společný česko-německý koncept bude usilovat o prohlášení dráhy jako asociované památky světového dědictví Unesco.
Mezi záměry realizované prostřednictvím Fondu malých projektů bude také propojení klášterních knihoven, společných průmyslových památek, informačních center a podpora tradičních krušnohorských řemesel.
V závěru jednání jsme se rozloučili a poděkovali za činnost v komisi panu Soukupovi, který pokračuje ve své odborné profesi v Muzeu města  Prahy.
Zakončení jednání bylo doslova krásné! Paní ředitelka členy provedla výstavou „Krása je!“ Z vizuální přesycenosti světa venku nechává příchozí v rámci minimalistické instalace vstupovat do prostoru individuálního vnímání krásy. Krása je zde zprostředkována celostně. Skrze všechny smysly.  Výstavu můžete navštívit ještě do 29.10. 2023. https://www.gbr.cz/?s=vystavy&id_vystava=15
Děkujeme galerii za poskytnutí zázemí pro jednání. Příští zasedání se uskuteční 18.3.2024 v městě Oberwiesenthal.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.