Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V KULTURNÍM CENTRU V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ

Program správní rady dne 27.10. 2023 projednali členové rady v Kulturním centru v Klášterci nad Ohří. Jak bývá zvykem úvodního slova se ujal hostitel, Ing. Štefan Drozd, starosta města Klášterce nad Ohří, který představil aktuální projektové záměry a akce města. Následovaly jednotlivé body programu:
Rada vzala na vědomí zprávu o činnosti jednatelství 
V měsíci září a říjnu se sešla komise pro krizový management, kulturní komise, dopravní komise, sociální komise a komise pro muzea a kulturní památky. Všechny komise byly informovány o startu Fondu malých projektů a byly projednány projektové záměry a aktuální témata.  V Saské státní kanceláři v Drážďanech se euroregion zúčastnil školení Správním orgánem programu k výkladové metodice FMP a výkladu k zamezení střetu zájmů. Podpořili jsme osobní účastí projekt „Moldavská dráha žije!“ na nádraží v Louce u Litvínova a zúčastnili jsme se 30. let výročí našeho partnera OHK Chomutov. Město Litvínov schválilo členství v euroregionu. Připojili jsme se k videokonferenčnímu zasedání síťování česko-německých a polsko-německých euroregionů v navazujícím projektu „Pohraničí spojuje“.
Rada vzala na vědomí zprávu z ustavujícího LŘV ve Freibergu
https://euroreg.cz/ustavujici-lokalni-ridici-vybor-fondu-malych-projektu/
Rada projednala změny v komisích
→ Rada zvolila nositele CENY EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ 2022/2023
Cena bude slavnostně předána 21.11. 2023 v horském areálu Lesná. Před samotným slavnostním aktem se bude konat česko-německá rada.
Příští jednání správní rady se uskuteční distančně dne 15.12.2023.
Jednání bylo ukončeno exkurzí kulturního centra.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.