Jednání správní rady na Povodí Ohře

Člen Euroregionu Krušnohoří, Povodí Ohře, s. p. pozvalo členy správní rady na své pravidelné zasedání do podniku v Chomutově dne 23.6.2023. Organizaci jednání převzala ředitelka Ing. Monika Zeman, ředitelka správy povodí, která je zároveň čestným hostem správní rady. V úvodu jednání přivítal členy rady generální ředitel podniku Povodí Ohře, Ing. Zbyněk Folk, který zároveň představil aktuální rozvojové plány a projektové záměry povodí. Členové rady tak měli možnost diskutovat s panem ředitelem o spolupráci měst a obcí a povodí.
Správní rada na svém zasedání vzala na vědomí zprávu o činnosti jednatelství a nejnovější informace k Fondu malých projektů 2021–2027.
Jednání bylo zakončeno společnou exkurzí na vodní nádrž Přísečnice a návštěvou rybí líhně v podhrází vodního díla v Krušných horách 30 km severně od Chomutova v obci Kryštofovy Hamry. Vodní dílo slouží jako zdroj pitné vody pro severočeský kraj a zároveň jako zdroj velmi kvalitní vody pro rybí líheň ( teplota, pH, obsah O2 ). Jsou zde chovány lososovité ryby jako pstruh duhový, pstruh potoční a siven americký, které jsou vysazovány do vodních děl Povodí Ohře, kde slouží jako bioindikátoři kvality vody. Jedná se o kvalitní rybí násadu chovanou v drsných krušnohorských podmínkách vhodnou pro další chov.

Děkujeme Povodí Ohře za pozvání, zázemí pro jednání a odbornou exkurzi.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.