Jednání správní rady na Povodí Ohře

Člen Euroregionu Krušnohoří, Povodí Ohře, s. p. pozvalo členy správní rady na své pravidelné zasedání do podniku v Chomutově dne 23.6.2023. Organizaci jednání převzala ředitelka Ing. Monika Zeman, ředitelka správy povodí, která je zároveň čestným hostem správní rady. V úvodu jednání přivítal členy rady generální ředitel podniku Povodí Ohře, Ing. Zbyněk Folk, který zároveň představil aktuální rozvojové plány a projektové záměry povodí. Členové rady tak měli možnost diskutovat s panem ředitelem o spolupráci měst a obcí a povodí.
Správní rada na svém zasedání vzala na vědomí zprávu o činnosti jednatelství a nejnovější informace k Fondu malých projektů 2021–2027.
Jednání bylo zakončeno společnou exkurzí na vodní nádrž Přísečnice a návštěvou rybí líhně v podhrází vodního díla v Krušných horách 30 km severně od Chomutova v obci Kryštofovy Hamry. Vodní dílo slouží jako zdroj pitné vody pro severočeský kraj a zároveň jako zdroj velmi kvalitní vody pro rybí líheň ( teplota, pH, obsah O2 ). Jsou zde chovány lososovité ryby jako pstruh duhový, pstruh potoční a siven americký, které jsou vysazovány do vodních děl Povodí Ohře, kde slouží jako bioindikátoři kvality vody. Jedná se o kvalitní rybí násadu chovanou v drsných krušnohorských podmínkách vhodnou pro další chov.

Děkujeme Povodí Ohře za pozvání, zázemí pro jednání a odbornou exkurzi.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.