Jednání správní rady na Povodí Ohře

Člen Euroregionu Krušnohoří, Povodí Ohře, s. p. pozvalo členy správní rady na své pravidelné zasedání do podniku v Chomutově dne 23.6.2023. Organizaci jednání převzala ředitelka Ing. Monika Zeman, ředitelka správy povodí, která je zároveň čestným hostem správní rady. V úvodu jednání přivítal členy rady generální ředitel podniku Povodí Ohře, Ing. Zbyněk Folk, který zároveň představil aktuální rozvojové plány a projektové záměry povodí. Členové rady tak měli možnost diskutovat s panem ředitelem o spolupráci měst a obcí a povodí.
Správní rada na svém zasedání vzala na vědomí zprávu o činnosti jednatelství a nejnovější informace k Fondu malých projektů 2021–2027.
Jednání bylo zakončeno společnou exkurzí na vodní nádrž Přísečnice a návštěvou rybí líhně v podhrází vodního díla v Krušných horách 30 km severně od Chomutova v obci Kryštofovy Hamry. Vodní dílo slouží jako zdroj pitné vody pro severočeský kraj a zároveň jako zdroj velmi kvalitní vody pro rybí líheň ( teplota, pH, obsah O2 ). Jsou zde chovány lososovité ryby jako pstruh duhový, pstruh potoční a siven americký, které jsou vysazovány do vodních děl Povodí Ohře, kde slouží jako bioindikátoři kvality vody. Jedná se o kvalitní rybí násadu chovanou v drsných krušnohorských podmínkách vhodnou pro další chov.

Děkujeme Povodí Ohře za pozvání, zázemí pro jednání a odbornou exkurzi.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.