Jubilejní 30. zasedání Sasko-české pracovní skupiny

30. zasedání Česko-saské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci se konalo dne 15. června 2023 v Praze na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Po slavnostním zahájení náměstkem ministra Janem Marianem se všichni účastnili plenárního zasedání.

Saská strana s českými partnery jednala poté samostatně v následujících pracovních podskupinách:

🔹 Vzdělávání a věda 🔹 Kultura a turistika 🔹 Doprava 🔹 Životní prostředí, zemědělství a lesní hospodářství
🔹 Územní plánování, spolupráce euroregionů a krajů 🔹 Zdravotnictví, práce a sociální věci 🔹 Spravedlnost

Euroregion Krušnohoří tradičně zastupoval s česko-saskými euroregiony pracovní podskupinu „Územní plánování, spolupráce euroregionů a krajů (UAG RO-ER) 2023, kde byly projednány tyto hlavní body:

  • Společný rozvoj sasko-českého pohraničí vedoucí k udržitelnému hospodářskému prostoru a místu pro život, a to prostřednictvím efektivního využití finančních prostředků z Interreg programu. Pokračování přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou v programovém období 2021–2027.
  • Zahájení realizace Fondu malých projektů jako nástroje zlepšování sousedských vztahů a posilování občanské společnosti.
  • Pokračování nadnárodní spolupráce v programu INTERREG VI B „Central Europe“. Pod vedením SMR za účasti českých partnerů (Euroregion Nisa, Liberecký a Ústecký kraj, instituce cenia a CzechGlobe) byly ve 2. výzvě podány projekty “Živé příhraniční regiony CE” a “Wildfire CE”.
  • Prohloubení spolupráce Zemského ředitelství Sasko s Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem a pokračování dialogu na odborné úrovni.
  • Pokračování spolupráce v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje v rámci „Česko-saské pracovní skupiny Územní rozvoj“ a na regionální úrovni v pracovní skupině „CROSS-DATA“. Diskuze a výměna informací na úrovni ministrů mezi Saským státním ministerstvem regionálního rozvoje a českým Ministerstvem pro místní rozvoj.Před podepsáním společného protokolu v závěrečném plenárním zasedání jednotlivé skupiny prezentovaly projednávaná témata a závěry. Jednání bylo ukončeno prohlídkou Starého královského paláce na  Pražském hradě.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.