Jubilejní 30. zasedání Sasko-české pracovní skupiny

30. zasedání Česko-saské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci se konalo dne 15. června 2023 v Praze na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Po slavnostním zahájení náměstkem ministra Janem Marianem se všichni účastnili plenárního zasedání.

Saská strana s českými partnery jednala poté samostatně v následujících pracovních podskupinách:

🔹 Vzdělávání a věda 🔹 Kultura a turistika 🔹 Doprava 🔹 Životní prostředí, zemědělství a lesní hospodářství
🔹 Územní plánování, spolupráce euroregionů a krajů 🔹 Zdravotnictví, práce a sociální věci 🔹 Spravedlnost

Euroregion Krušnohoří tradičně zastupoval s česko-saskými euroregiony pracovní podskupinu „Územní plánování, spolupráce euroregionů a krajů (UAG RO-ER) 2023, kde byly projednány tyto hlavní body:

  • Společný rozvoj sasko-českého pohraničí vedoucí k udržitelnému hospodářskému prostoru a místu pro život, a to prostřednictvím efektivního využití finančních prostředků z Interreg programu. Pokračování přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou v programovém období 2021–2027.
  • Zahájení realizace Fondu malých projektů jako nástroje zlepšování sousedských vztahů a posilování občanské společnosti.
  • Pokračování nadnárodní spolupráce v programu INTERREG VI B „Central Europe“. Pod vedením SMR za účasti českých partnerů (Euroregion Nisa, Liberecký a Ústecký kraj, instituce cenia a CzechGlobe) byly ve 2. výzvě podány projekty “Živé příhraniční regiony CE” a “Wildfire CE”.
  • Prohloubení spolupráce Zemského ředitelství Sasko s Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem a pokračování dialogu na odborné úrovni.
  • Pokračování spolupráce v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje v rámci „Česko-saské pracovní skupiny Územní rozvoj“ a na regionální úrovni v pracovní skupině „CROSS-DATA“. Diskuze a výměna informací na úrovni ministrů mezi Saským státním ministerstvem regionálního rozvoje a českým Ministerstvem pro místní rozvoj.Před podepsáním společného protokolu v závěrečném plenárním zasedání jednotlivé skupiny prezentovaly projednávaná témata a závěry. Jednání bylo ukončeno prohlídkou Starého královského paláce na  Pražském hradě.
Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.