Jubilejní 30. zasedání Sasko-české pracovní skupiny

30. zasedání Česko-saské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci se konalo dne 15. června 2023 v Praze na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Po slavnostním zahájení náměstkem ministra Janem Marianem se všichni účastnili plenárního zasedání.

Saská strana s českými partnery jednala poté samostatně v následujících pracovních podskupinách:

🔹 Vzdělávání a věda 🔹 Kultura a turistika 🔹 Doprava 🔹 Životní prostředí, zemědělství a lesní hospodářství
🔹 Územní plánování, spolupráce euroregionů a krajů 🔹 Zdravotnictví, práce a sociální věci 🔹 Spravedlnost

Euroregion Krušnohoří tradičně zastupoval s česko-saskými euroregiony pracovní podskupinu „Územní plánování, spolupráce euroregionů a krajů (UAG RO-ER) 2023, kde byly projednány tyto hlavní body:

  • Společný rozvoj sasko-českého pohraničí vedoucí k udržitelnému hospodářskému prostoru a místu pro život, a to prostřednictvím efektivního využití finančních prostředků z Interreg programu. Pokračování přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou v programovém období 2021–2027.
  • Zahájení realizace Fondu malých projektů jako nástroje zlepšování sousedských vztahů a posilování občanské společnosti.
  • Pokračování nadnárodní spolupráce v programu INTERREG VI B „Central Europe“. Pod vedením SMR za účasti českých partnerů (Euroregion Nisa, Liberecký a Ústecký kraj, instituce cenia a CzechGlobe) byly ve 2. výzvě podány projekty “Živé příhraniční regiony CE” a “Wildfire CE”.
  • Prohloubení spolupráce Zemského ředitelství Sasko s Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem a pokračování dialogu na odborné úrovni.
  • Pokračování spolupráce v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje v rámci „Česko-saské pracovní skupiny Územní rozvoj“ a na regionální úrovni v pracovní skupině „CROSS-DATA“. Diskuze a výměna informací na úrovni ministrů mezi Saským státním ministerstvem regionálního rozvoje a českým Ministerstvem pro místní rozvoj.Před podepsáním společného protokolu v závěrečném plenárním zasedání jednotlivé skupiny prezentovaly projednávaná témata a závěry. Jednání bylo ukončeno prohlídkou Starého královského paláce na  Pražském hradě.
Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.