VÝZVA NA UDĚLENÍ CENY EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE ZA ROK 2023

VYHLAŠUJEME VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ NA CENU EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE 2023.
Nominujte kandidáty, kteří přispívají k udržení a rozvoji tradic a podílejí se na vytváření podmínek a dobrých vztahů v přeshraniční spolupráci.
Návrhy s krátkým odůvodněním zašlete do 15.9.2023 na e-mail: konecna@euroreg.cz
Cena bude slavnostně předána v rámci česko-německé rady dne 21.11. 2023 na zámku Wolkenstein.
Více informací http://euroreg.cz/?page_id=5572

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.